Ruimtelijke onderbouwing en omgevingsonderzoek

Om een bestemmingsplanwijziging in te kunnen dienen, is een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. Dit document omvat de uitkomsten van verschillende specialistische onderzoeken en geeft uitsluitsel over de risico’s en aandachtspunten van het te ontwikkelen gebied. SGS Search heeft alle kennis en expertise in huis om (een deel van) de ruimtelijke onderbouwing voor u op te stellen.

De omgevingsonderzoeken

Een ruimtelijke onderbouwing wordt opgesteld met de uitkomsten van verschillende omgevingsonderzoeken:
- Luchtonderzoek
- Watertoets
Bodemonderzoek
- Flora- en faunaonderzoek
- Archeologisch onderzoek

Ruimtelijke onderbouwing

Overzichtelijke rapportage 

Kiest u ervoor om de totale ruimtelijke onderbouwing voor uw bestemmingswijziging door SGS Search op te laten stellen? Dan ontvangt u van ons een overzichtelijke rapportage met daarin alle onderzoeksresultaten. 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties