Ruimtelijke onderbouwing en omgevingsonderzoek

Om een bestemmingsplanwijziging in te kunnen dienen, is een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. Dit document omvat de uitkomsten van verschillende specialistische onderzoeken en geeft uitsluitsel over de risico’s en aandachtspunten van het te ontwikkelen gebied. SGS Search heeft alle kennis en expertise in huis om (een deel van) de ruimtelijke onderbouwing voor u op te stellen.

De omgevingsonderzoeken

Een ruimtelijke onderbouwing wordt opgesteld met de uitkomsten van verschillende omgevingsonderzoeken:
- Luchtonderzoek
- Watertoets
Bodemonderzoek
- Flora- en faunaonderzoek
- Archeologisch onderzoek

Ruimtelijke onderbouwing

Alle onderzoeken in eigen beheer

Kiest u ervoor om de totale ruimtelijke onderbouwing voor uw bestemmingswijziging door SGS Search op te laten stellen? Dan ontvangt u van ons een overzichtelijke rapportage met daarin alle onderzoeksresultaten. U kunt onze experts ook inhuren om één of enkele van bovenstaande omgevingsonderzoeken uit te voeren. SGS Search voert deze onderzoeken in eigen beheer uit; de analyse van de monsters gebeurt in ons eigen, onafhankelijke laboratorium. Dit maakt dat we opdrachtgevers snel kunnen voorzien van de feitelijke onderzoeksresultaten. 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Inhuur Geoprobe mechanische grondboormachine

Wilt u verzekerd zijn van ongeroerde monstername, maar beschikt u zelf niet over de vereiste boormachine?…

Lees meer

Afvalwaterbemonstering

Afvalwater dat wordt geloosd, moet voldoen aan verschillende milieu-eisen. Door periodiek metingen te doen,…

Lees meer

Eerste risicobeoordeling veiligheid

Voldoet mijn industrieel of vastgoedobject aan alle door de overheid gestelde veiligheids- en gezondheidseisen?…

Lees meer

EHS Compliance & Audit

Voldoet u aan de milieu(vergunnings)eisen die zijn vastgesteld voor uw bedrijf? Of wilt u graag inzicht in…

Lees meer

Inventarisatie gevaarlijke stoffen en materialen

Vastgoedeigenaren of –beleggers kunnen om diverse redenen een inventarisatie van gevaarlijke stoffen en materialen…

Lees meer

Bodem- en waterbodemonderzoek

Veilig werken in de bodem start met inzicht in de feiten. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning,…

Lees meer

Project- en milieukundige begeleiding

Sloopwerkzaamheden, saneringen en renovaties zijn gebonden aan milieuregels. Van saneringen en grondverzet,…

Lees meer

Akoestisch onderzoek

Om gezondheid op het werk en woongenot te waarborgen, zijn er geluidsnormen vastgesteld. Akoestisch onderzoek…

Lees meer

Ruimtelijke onderbouwing en omgevingsonderzoek

Om een bestemmingsplanwijziging in te kunnen dienen, is een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. Dit document…

Lees meer

Partijkeuring grond en niet-vormgegeven bouwstoffen

Wilt u grond- of bouwstoffen toepassen of hergebruiken? Dan is het belangrijk om vooraf te onderzoeken wat…

Lees meer

Legionella-onderzoek

De legionellabacterie kan de veteranenziekte of een longontsteking veroorzaken. Vooral ouderen of mensen met…

Lees meer

Specialistisch (ARBO-gerelateerd) lucht-, water- en stofonderzoek

Tijdens bepaalde werkzaamheden kunnen schadelijke stoffen de (werk)omgeving verontreinigen. Deze stoffen kunnen…

Lees meer

Chroom-6 onderzoek

Chroom-6 is decennialang gebruikt in de verf- en staalindustrie. De verbinding wordt aan lak of (grond)verf…

Lees meer

Gerelateerde referenties