Project- en milieukundige begeleiding

Sloopwerkzaamheden, saneringen en renovaties zijn gebonden aan milieuregels. Van saneringen en grondverzet, tot sloop en afvalverwerking: al deze deelprojecten vragen om een verantwoorde aansturing en controle door de opdrachtgever. Hiervoor kunt u de milieukundig begeleiders van SGS Search inschakelen.

Begeleiding op elk niveau

Als internationaal opererend ingenieurs- en onderzoeksbureau heeft SGS Search veel ervaring met het managen van complexe, grootschalige projecten. De opdrachtgever en gewenste projectstructuur bepalen op welk niveau wij onze ondersteuning inzetten: voor milieukundige begeleiding, projectbegeleiding of directievoering. Onze milieukundig begeleider ziet erop toe dat het totale traject van sloop, sanering en afvoer van afvalstoffen verantwoord, overzichtelijk en efficiënt verloopt. Dagelijkse rapportages geven inzicht in de voortgang en bevindingen. Bij oplevering van het (deel)project ontvangt de opdrachtgever een heldere en overzichtelijke eindevaluatie. Dat geldt meteen als bewijs dat het project geheel volgens de regels is verlopen.

Begeleiding bodemsanering

Onderzoek en analyse in eigen beheer

Een belangrijk onderdeel van de milieukundige begeleiding is de toetsing van het (tussentijdse) resultaat. Die toetsing gaat vrijwel altijd samen met het nemen en analyseren van monsters. SGS Search kan alle onderzoeken en analyses in eigen beheer uitvoeren in haar onafhankelijke, geaccrediteerde laboratoria. Het voordeel is duidelijk: de opdrachtgever kan vertrouwen op onafhankelijke, objectieve dienstverlening. Bovendien zijn al onze milieukundig specialisten volledig gekwalificeerd en bevoegd voor het nemen van monsters. Dat maakt SGS Search tot een uiterst kundig en efficiënt milieukundig begeleider. 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Inhuur Geoprobe mechanische grondboormachine

Wilt u verzekerd zijn van ongeroerde monstername, maar beschikt u zelf niet over de vereiste boormachine?…

Lees meer

Afvalwaterbemonstering

Afvalwater dat wordt geloosd, moet voldoen aan verschillende milieu-eisen. Door periodiek metingen te doen,…

Lees meer

Eerste risicobeoordeling veiligheid

Voldoet mijn industrieel of vastgoedobject aan alle door de overheid gestelde veiligheids- en gezondheidseisen?…

Lees meer

EHS Compliance & Audit

Voldoet u aan de milieu(vergunnings)eisen die zijn vastgesteld voor uw bedrijf? Of wilt u graag inzicht in…

Lees meer

Inventarisatie gevaarlijke stoffen en materialen

Vastgoedeigenaren of –beleggers kunnen om diverse redenen een inventarisatie van gevaarlijke stoffen en materialen…

Lees meer

Bodem- en waterbodemonderzoek

Veilig werken in de bodem start met inzicht in de feiten. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning,…

Lees meer

Project- en milieukundige begeleiding

Sloopwerkzaamheden, saneringen en renovaties zijn gebonden aan milieuregels. Van saneringen en grondverzet,…

Lees meer

Akoestisch onderzoek

Om gezondheid op het werk en woongenot te waarborgen, zijn er geluidsnormen vastgesteld. Akoestisch onderzoek…

Lees meer

Ruimtelijke onderbouwing en omgevingsonderzoek

Om een bestemmingsplanwijziging in te kunnen dienen, is een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. Dit document…

Lees meer

Partijkeuring grond en niet-vormgegeven bouwstoffen

Wilt u grond- of bouwstoffen toepassen of hergebruiken? Dan is het belangrijk om vooraf te onderzoeken wat…

Lees meer

Legionella-onderzoek

De legionellabacterie kan de veteranenziekte of een longontsteking veroorzaken. Vooral ouderen of mensen met…

Lees meer

Specialistisch (ARBO-gerelateerd) lucht-, water- en stofonderzoek

Tijdens bepaalde werkzaamheden kunnen schadelijke stoffen de (werk)omgeving verontreinigen. Deze stoffen kunnen…

Lees meer

Chroom-6 onderzoek

Chroom-6 is decennialang gebruikt in de verf- en staalindustrie. De verbinding wordt aan lak of (grond)verf…

Lees meer

Gerelateerde referenties