Partijkeuring grond en niet-vormgegeven bouwstoffen

Wilt u grond- of bouwstoffen toepassen of hergebruiken? Dan is het belangrijk om vooraf te onderzoeken wat de milieuhygiënische kwaliteit van het materiaal is. Zo weet u hoe u het materiaal kunt verwerken en voorkomt u onnodige afvoerkosten.

Monsteranalyse

Volgens het Besluit Bodemkwaliteit moet de grond- of bouwstof die u wilt toepassen voldoen aan een aantal eisen. Met een partijkeuring weet u of de kwaliteit van de grond geschikt is voor de gewenste toepassing. De minimale hoeveelheid voor uitvoering van een partijkeuring is 50m³ materiaal. De bodemexperts van SGS Search nemen volgens een steekproef monsters van de partij. Vervolgens gaan de monsters voor een chemische en soms ook civieltechnische analyse naar het laboratorium.

Partijkeuring

Hoe kunnen we u helpen?

U kunt bij ons terecht voor de volgende partijkeuringen:
• Partijkeuring in grond als zand, klei en leem: zowel in depot als in-situ volgens het VKB-protocol 1001.
• Partijkeuringen van niet-vormgegeven bouwstoffen als grind, granulaat, slakken volgens het VKB-protocol 1002.
SGS Search beschrijft de bevindingen van de partijkeuring in een overzichtelijke rapportage. Op basis daarvan adviseren we u over de kwaliteit en de mogelijkheden tot (her)gebruik van het materiaal. Om het onderzoek volgens de geldende normen uit te voeren, is SGS Search gecertificeerd voor de uitvoering van partijkeuringen volgens de BRL SIKB 1000.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Downloads

Schema asbest in de bodem

Meer weten over asbest in de bodem? Download de folder 'Asbest - tot (en met) de…

Download

Gerelateerde diensten

Afvalwaterbemonstering

Afvalwater dat wordt geloosd, moet voldoen aan verschillende milieu-eisen. Door periodiek metingen te…

Lees meer

Eerste risicobeoordeling veiligheid

Voldoet mijn industrieel of vastgoedobject aan alle door de overheid gestelde veiligheids- en gezondheidseisen?…

Lees meer

Environmental Site Assessment (ESA)

Voldoet uw bedrijfsproces aan de gestelde milieu eisen? Of wilt u graag inzicht in de volledige milieubelasting…

Lees meer

Inventarisatie gevaarlijke stoffen en materialen

Vastgoedeigenaren of –beleggers kunnen om diverse redenen een inventarisatie van gevaarlijke stoffen…

Lees meer

Bodem- en waterbodemonderzoek

Veilig werken in de bodem start met inzicht in de feiten. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een bouw-…

Lees meer

Project- en milieukundige begeleiding

Sloopwerkzaamheden, saneringen en renovaties zijn gebonden aan milieuregels. Van saneringen en grondverzet,…

Lees meer

Akoestisch onderzoek

Om gezondheid op het werk en woongenot te waarborgen, zijn er geluidsnormen vastgesteld. Akoestisch onderzoek…

Lees meer

Ruimtelijke onderbouwing en omgevingsonderzoek

Om een bestemmingsplanwijziging in te kunnen dienen, is een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. Dit…

Lees meer

Partijkeuring grond en niet-vormgegeven bouwstoffen

Wilt u grond- of bouwstoffen toepassen of hergebruiken? Dan is het belangrijk om vooraf te onderzoeken…

Lees meer

Legionella-onderzoek

De legionellabacterie kan de veteranenziekte of een longontsteking veroorzaken. Vooral ouderen of mensen…

Lees meer

Specialistisch (ARBO-gerelateerd) lucht-, water- en stofonderzoek

Tijdens bepaalde werkzaamheden kunnen schadelijke stoffen de (werk)omgeving verontreinigen. Deze stoffen…

Lees meer

Chroom-6 onderzoek

Chroom-6 is decennialang gebruikt in de verf- en staalindustrie. De verbinding wordt aan lak of (grond)verf…

Lees meer

Gerelateerde referenties