Partijkeuring grond en niet-vormgegeven bouwstoffen

Wilt u grond- of bouwstoffen toepassen of hergebruiken? Dan is het noodzakelijk om vooraf te onderzoeken wat de milieuhygiënische kwaliteit van het materiaal is. Zo weet u hoe u het materiaal kunt verwerken en voorkomt u onnodige afvoerkosten.

Monsteranalyse

Volgens het Besluit bodemkwaliteit moet de grond- of bouwstof die u wilt toepassen voldoen aan een aantal eisen. Met een partijkeuring weet u of de kwaliteit van de grond of bouwstof geschikt is voor de gewenste toepassing. Voor partijen kleiner dan 50m³ is het uitvoeren van een partijkeuring in veel gevallen niet nodig. De bodemexperts van SGS Search nemen volgens een steekproef monsters van de partij. Vervolgens gaan de monsters voor een chemische en soms ook civieltechnische analyse naar het laboratorium. Is een partij grond of bouwstoffen verdacht op de aanwezigheid van asbest? Dan kunnen wij dit onderdeel laten uitmaken van de partijkeuring. 

Geoprobe mechanische grondboormachine

Is de locatie moeilijk toegankelijk, of moet er extra diep geboord worden? SGS Search beschikt voor deze specifieke partijkeuringen grond over een Geoprobe mechanische grondboormachine. Hiermee boren we snel, veilig en extra diep (tot circa tien meter).  We garanderen een ongeroerde monstername. 

Partijkeuring

Hoe kunnen we u helpen?

U kunt bij ons terecht voor:
• Partijkeuring in grond als zand, klei en leem: zowel in depot als in-situ volgens het VKB-protocol 1001.
• Partijkeuringen van niet-vormgegeven bouwstoffen als grind, granulaat, slakken, gebroken puin.

BRL SKIB 1000-gecertificeerd

SGS Search beschrijft de bevindingen van de keuring in een overzichtelijke rapportage. Op basis daarvan adviseren we u over de kwaliteit en de mogelijkheden tot (her)gebruik van het materiaal. Om het onderzoek volgens de geldende normen uit te voeren, is SGS Search gecertificeerd voor de uitvoering van partijkeuringen volgens de BRL SIKB 1000.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties