Onderzoek naar loden leidingen

Loden waterleidingen brengen gezondheidsrisico’s met zich mee. Dat is een ‘oud’ probleem, wat nu weer actueel is. Wilt u uitsluitsel over de aanwezigheid van loden leidingen en wilt u meteen de waterkwaliteit laten onderzoeken? SGS Search zorgt voor opheldering.

De situatie

In gebouwen van vóór 1960 kunnen loden leidingen aanwezig zijn. Via deze leidingen is het mogelijk dat er lood in het water terecht komt. Te veel lood in het drinkwater kan schadelijk zijn, vooral voor baby’s, kleine kinderen en zwangere vrouwen. Het RIVM schat in dat tienduizenden kinderen en duizenden zwangere vrouwen de kans lopen om te veel lood binnen te krijgen.

Wat doen we?

SGS Search controleert of er loden leidingen in gebouwen en woningen aanwezig zijn en analyseert de aanwezigheid van lood in het water. Hierbij nemen we de ISO 17294 als uitgangspunt en bepalen we aan de hand van watermonsters de hoeveelheid lood in het water. Voorwaarde bij deze monstername is dat het water acht uur heeft stilgestaan in de leidingen.

 

Combineren met andere onderzoeken

De inventarisatie van loden leidingen en de meting van de waterkwaliteit hoeven niet op zichzelf te staan. We kunnen de werkzaamheden prima combineren met andere onderzoeken binnen uw gebouwenportefeuille, zoals asbestonderzoek.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan