Onderzoek naar kwartsstof

Kwarts is een van de meest voorkomende mineralen ter wereld. Het inademen van kwartsstof kan ernstige longaandoeningen veroorzaken. Bij het bewerken of slopen van kwartshoudend materiaal zoals beton, steen of tegels kan de risicovolle stof vrijkomen. Iedere organisatie is vanuit de Arbowet verplicht om medewerkers te beschermen tegen blootstelling aan kwartsstof. SGS Search ondersteunt bedrijven en organisaties met onderzoek naar het vrijkomen van kwartsstof tijdens werkzaamheden, zodat zij de juiste maatregelen kunnen treffen.

Inademen kwartsstof bij werkzaamheden

Meer dan twaalf procent van de aardkorst bestaat uit kwarts, de schadelijke variant van silica. Materialen zoals zand, steen, beton en mortel bevatten silica. Ook wordt het gebruikt voor de productie van glas, aardwerk, keramiek, bakstenen en kunststeen. Bij werkzaamheden aan een van deze materialen kan kwartsstof via ademhaling in de longen terecht komen. Met name bij bewerking in slecht geventileerde ruimten kan de concentratie kwartsstof hoog oplopen. Respirabel kristallijn kwarts staat op de lijst van kankerverwekkende stoffen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wettelijke grenswaarde voor kwartsstof is 0,075 mg/m³ bij een achturige werkdag.

onderzoek naar kwartsstof

Meten = weten

In Nederland hebben naar schatting ruim 450.000 werknemers te maken met kwartsstof, terwijl blootstelling aan de stof jaren later kan leiden tot ernstige longaandoeningen zoals kanker, COPD of silicose. Door middel van onderzoek krijgt u inzicht in de aanwezigheid van kwartsstof, en daarmee de risico’s voor medewerkers. Op basis van de uitkomsten van de metingen kunnen de juiste acties ingezet worden om inademen van kwartsstof te voorkomen.

SGS Search kan u ondersteunen met onderzoek naar kwartsstof in twee fases:
- Tijdens de werkzaamheden: aan de hand van een PAS-meting bepalen we de persoonlijke blootstelling tijdens werkzaamheden. Onze ervaren onderzoekers verzorgen deze metingen op locatie, waarna we de monsters analyseren in ons laboratorium.
- Na afloop van de werkzaamheden: door middel van lab-analyse van stofmonsters bepalen we de achtergebleven hoeveelheid kwartsstof op uw locatie. Zo beoordelen we of een ruimte weer veilig te betreden is na de werkzaamheden.

Heldere rapportage & advies

Na afloop van het onderzoek ontvangt u een overzichtelijke rapportage, met uitgebreid advies om blootstelling te voorkomen. Hiervoor zijn verschillende maatregelen denkbaar; op organisatorisch- of technisch niveau en door middel van persoonlijke beschermingsmiddelen. Met SGS Search kunt u rekenen op meer dan 20 jaar ervaring in specialistisch materiaalkundig onderzoek. Uw werkprocessen zijn leidend: wanneer het u uitkomt, zijn wij ter plaatse.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties