Luchtkwaliteitsmetingen met de SGS AirSense

Een goed binnenklimaat draagt bij aan de gezondheid en productiviteit van de gebouwgebruikers. Het helpt klachten als hoofdpijn, vermoeidheid, geïrriteerde ogen en luchtwegen te voorkomen. Het binnenklimaat in een werkomgeving moet bovendien voldoen aan minimale eisen op gebied van CO2 en ventilatie, zoals vastgelegd in het Bouwbesluit.

Binnenklimaat in relatie tot COVID-19

In gebouwen is voldoende luchtverversing (ventilatie) nodig. Dit verkleint verspreiding van ziekteverwekkers die luchtweginfecties veroorzaken, zoals het coronavirus.* We zien dan ook een toenemende vraag van gebouweigenaren en -beheerders om inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit in hun gebouw. SGS brengt met behulp van de innovatieve SGS AirSense technologie snel en efficiënt de luchtkwaliteit in uw gebouw in kaart en voorziet u van deskundig advies.

SGS AirSense

Slim meten met de SGS AirSense

De SGS AirSense is specifiek ontwikkeld om snel inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit in een ruimte. Het apparaat meet elke 30 seconde 5 parameters:
- Temperatuur
- Relatieve luchtvochtigheid
- Koolstofdioxide (CO2)
- Fijnstof (PM 2.5)
- Vluchtige Organische Stoffen (VOS)

De data die de SGS AirSense verzamelt is real-time te bekijken in het bijbehorende online dashboard. Ook kunt u er als gebruiker voor kiezen om direct een melding te krijgen als een parameter een ingestelde grens overschrijdt.

Wat kan SGS voor u betekenen?

SGS ondersteunt u stapsgewijs in het verbeteren van het binnenklimaat:
1. De kwaliteit in het binnenklimaat in kaart brengen: we bepalen de meetstrategie, installeren de apparatuur (SGS AirSense en indien gewenst aanvullende apparatuur), monitoren de metingen, analyseren de data en leveren een rapportage met aandachtspunten op.
2. Het beoordelen van de luchtbehandelingsinstallatie: we beoordelen installatietekeningen en beschikbare keurings- en onderhoudsrapporten, inspecteren de luchtbehandelingsinstallatie en eventueel aanwezige ventilatorconvectoren op locatie en leveren een rapportage op met geconstateerde gebreken en de te nemen maatregelen.
3. Aanvullend advies op maat: we lichten onze rapportages en bevindingen toe en adviseren en assisteren indien gewenst bij vervolgonderzoek.

* 11-09-20: Voor COVID-19 wordt door het RIVM vooralsnog aangenomen dat het virus vooral verspreid wordt door de wat grotere druppels. Dit is gebaseerd op de kennis van nu. Verspreiding via de lucht (via zogenaamde aerosolen) bijvoorbeeld in slecht geventileerde ruimtes kan niet worden uitgesloten. Het exacte risico hiervan wordt op dit moment nog verder onderzocht. Op de website van het RIVM leest u er meer over.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan