IHM Fase 2 en 3 veilige recycling

Het recyclen of repareren van schepen op scheepswerven gebeurt nog te vaak op een onverantwoorde manier, waardoor gevaarlijke stoffen vrij kunnen komen. Met de focus op duurzaamheid en de gezondheid van mens en milieu is vanuit internationale wetgeving een andere aanpak vereist.

U wilt de zekerheid dat het slopen gebeurt volgens de HKC en EUR wet- en regelgeving tegen een maximale opbrengst. Daarnaast wilt u boetes of het kwijtraken van financiers voorkomen. SGS staat aan uw zijde bij uw recycletraject; voor strategisch advies, specialistisch onderzoek en de dagelijkse aansturing van alle betrokken partijen in het proces.

De weg naar sloop

Tijdens de operationele fase van een schip is het van groot belang om de gevaarlijke stoffen aan boord in kaart te brengen en vervolgens te monitoren (IHM). Voorafgaand aan de sloop is in fase 2 en 3 ook onderzoek naar gevaarlijke stoffen in aanwezige vloeistoffen en mogelijk achtergebleven restanten van de cargo noodzakelijk. Met de IHM-rapporten uit fase 1, 2 en 3, en het door de werf opgestelde recyclingplan, kunt u als schipeigenaar het Ready for recycling-certificaat aanvragen.

IHM fase2

Sloop en recycling

Bij het recyclen van een schip volgens de wet- en regelgeving komt het nodige kijken. SGS staat klaar om u daarin te ondersteunen. In de vorm van projectmanagement of losse onderdelen, kunnen we aanbieden:
- IHM onderzoek uitvoeren voor fase 1, 2 en 3
- Ondersteunen van de werf bij het opstellen van een recycleplan
- Controleren van en advies geven over het opgestelde recycleplan
- Het opstellen van een Veiligheid & Gezondheidsplan
- Kostenraming ten behoeve van de aanbesteding
- Veiligheidskundige begeleiding tijdens volledig recyclingtraject
- HSE Plan
- HSE Audit
- HSE Safety Coach
- Contra-expertise bij mogelijke conflicterende belangen

Waarom SGS?

SGS is wereldwijd marktleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. Daarnaast zijn we marktleider wat betreft duurzaamheid en al jaren actief in de maritieme sector op het gebied van IHM-onderzoeken en IHM Maintenance. Hiermee leggen we de basis voor veilig werken op én met schepen. We hebben jarenlange ervaring met projectmanagement bij sloop en recycling in de industrie. Onder de meest strenge wet- en regelgeving waren we betrokken bij verschillende grootschalige sloopprojecten.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan