Inventarisatie gevaarlijke stoffen en materialen

Vastgoedeigenaren of –beleggers kunnen om diverse redenen een inventarisatie van gevaarlijke stoffen en materialen laten uitvoeren. Omdat ze een industrieel- of vastgoedobject willen kopen of verkopen, omdat er een andere gebruiker in het gebouw komt, of omdat de eigenaar simpelweg wil weten hoe ‘gezond’ het complex is; voor mens en milieu.

Onderdeel van een EDD of ESA

Een inventarisatie gevaarlijke stoffen en materialen is vaak onderdeel van een milieukundige (environmental) due diligence (EDD). Dit onderzoek laten kopers of verkopers vaak uitvoeren voorafgaande aan de aan- of verkoop van een industrieel of vastgoedobject. Ook in de uitvoering van een environmental site assessment (ESA) wordt in veel gevallen onderzocht of er gevaarlijke stoffen in of rondom het complex te vinden zijn.

Milieukundige onderzoeken en advies

Kansen en risico’s

In dit onderzoek wordt gekeken naar de aanwezigheid van risicovolle stoffen en materialen: denk daarbij aan asbest, chemische stoffen of zuren. Niet alleen het gebouw of de plant wordt onderzocht; ook de kwaliteit van de (water)bodem wordt onderzocht. U ontvangt zo snel mogelijk na het onderzoek een helder rapport met de bevindingen. Op basis daarvan kunt u de kansen en risico’s van het gebouw en de omgeving goed inschatten, net als de bijbehorende (financiële) consequenties.

Feitelijk rapport en advies

SGS Search voert EDD- en ESA-onderzoeken uit voor partijen over de hele wereld. Onze ervaren specialisten nemen monsters op locatie om te controleren of er gevaarlijke stoffen of materialen aanwezig zijn. Onze mobiele laboratoria stellen ons in staat om monsters snel en efficiënt te onderzoeken. In het uiteindelijke rapport wordt ook advies opgenomen hoe om te gaan met de aanwezigheid van de gevaarlijke stoffen en materialen.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Downloads

Schema asbest in de bodem

Asbest - tot (en met) de bodem uitgezocht

Download

Gerelateerde diensten

Afvalwaterbemonstering

Afvalwater dat wordt geloosd, moet voldoen aan verschillende milieu-eisen. Door periodiek metingen te…

Lees meer

Eerste risicobeoordeling veiligheid

Voldoet mijn industrieel of vastgoedobject aan alle door de overheid gestelde veiligheids- en gezondheidseisen?…

Lees meer

Environmental Site Assessment (ESA)

Wat is de milieukundige staat van een gebouw, object of gebied? Met welke aandachtspunten en risico’s…

Lees meer

Inventarisatie gevaarlijke stoffen en materialen

Vastgoedeigenaren of –beleggers kunnen om diverse redenen een inventarisatie van gevaarlijke stoffen…

Lees meer

Bodem- en waterbodemonderzoek

Veilig werken in de bodem start met inzicht in de feiten. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een bouw-…

Lees meer

Project- en milieukundige begeleiding

Sloopwerkzaamheden, saneringen en renovaties zijn gebonden aan milieuregels. Van saneringen en grondverzet,…

Lees meer

Akoestisch onderzoek

Om gezondheid op het werk en woongenot te waarborgen, zijn er geluidsnormen vastgesteld. Akoestisch onderzoek…

Lees meer

Ruimtelijke onderbouwing en omgevingsonderzoek

Om een bestemmingsplanwijziging in te kunnen dienen, is een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. Dit…

Lees meer

Partijkeuring grond en niet-vormgegeven bouwstoffen

Wilt u grond- of bouwstoffen toepassen of hergebruiken? Dan is het belangrijk om vooraf te onderzoeken…

Lees meer

Legionella-onderzoek

De legionellabacterie kan de veteranenziekte of een longontsteking veroorzaken. Vooral ouderen of mensen…

Lees meer

Specialistisch (ARBO-gerelateerd) lucht-, water- en stofonderzoek

Tijdens bepaalde werkzaamheden kunnen schadelijke stoffen de (werk)omgeving verontreinigen. Deze stoffen…

Lees meer

Chroom-6 onderzoek, projectbegeleiding en eindcontrole

Chroom-6 is een stof die onder andere wordt verwerkt in verf, hout, plastic en metaal. Chroom-6 vergroot…

Lees meer

Gerelateerde referenties