Inventarisatie gevaarlijke stoffen en materialen

Vastgoedeigenaren of –beleggers kunnen om diverse redenen een inventarisatie van gevaarlijke stoffen en materialen laten uitvoeren. Omdat ze een industrieel- of vastgoedobject willen kopen of verkopen, omdat er een andere gebruiker in het gebouw komt, of omdat de eigenaar simpelweg wil weten hoe ‘gezond’ het complex is; voor mens en milieu.

Onderdeel van een EDD of ESA

Een inventarisatie gevaarlijke stoffen en materialen is vaak onderdeel van een milieukundige (environmental) due diligence (EDD). Dit onderzoek laten kopers of verkopers vaak uitvoeren voorafgaande aan de aan- of verkoop van een industrieel of vastgoedobject. Ook in de uitvoering van een environmental site assessment (ESA) wordt in veel gevallen onderzocht of er gevaarlijke stoffen in of rondom het complex te vinden zijn.

Milieukundige onderzoeken en advies

Kansen en risico’s

In dit onderzoek wordt gekeken naar de aanwezigheid van risicovolle stoffen en materialen: denk daarbij aan asbest, chemische stoffen of zuren. Niet alleen het gebouw of de plant wordt onderzocht; ook de kwaliteit van de (water)bodem wordt onderzocht. Na het onderzoek ontvangt u zo snel mogelijk een helder rapport met de bevindingen. Op basis daarvan kunt u de kansen en risico’s van het gebouw en de omgeving goed inschatten, net als de bijbehorende (financiële) consequenties.

Feitelijk rapport en advies

SGS Search voert EDD- en ESA-onderzoeken uit voor partijen over de hele wereld. Onze ervaren specialisten nemen monsters op locatie om te inventariseren of er gevaarlijke stoffen of materialen aanwezig zijn. Onze mobiele laboratoria stellen ons in staat om monsters snel en efficiënt te onderzoeken. In het uiteindelijke rapport wordt ook advies opgenomen hoe om te gaan met de aanwezigheid van de gevaarlijke stoffen en materialen.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties