Environmental Site Assessment (ESA)

Wat is de milieukundige staat van een gebouw, object of gebied? Met welke aandachtspunten en risico’s moet de eigenaar rekening houden? Een environmental site assessment (ESA) geeft hier inzicht in. SGS Search voert ESA’s uit voor (vastgoed)eigenaren die willen kopen of verkopen, willen herontwikkelen of om een andere reden inzicht willen in de milieukundige staat van hun vastgoedobject.

ESA fase 1

De eerste fase van een ESA toont aan of er gebieden of onderdelen zijn die mogelijke risico’s opleveren voor mens of milieu. Dit onderzoek bestaat uit:
- deskresearch, waarbij alle beschikbare documentatie over het gebouw of gebied wordt bekeken;
- interviews met de eigenaar, gebouwbeheerder(s), medewerkers en andere relevante betrokkenen;
- een locatiebezoek, waarbij het gebouw en de omliggende grond visueel wordt geïnspecteerd op mogelijke risicofactoren;
- de oplevering van een overzichtelijk rapport met alle bevindingen.

Bodem- en waterbodemonderzoek

ESA fase 2

Als uit fase 1 blijkt dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is, kan de opdrachtgever een ESA fase 2 aanvragen. Hierbij kunnen bijvoorbeeld de volgende onderzoeken aan bod komen:
- bodem- en waterbodemonderzoek 
- asbestinventarisatie
onderzoek naar gevaarlijke stoffen en materialen;
onderzoek van afvalwater en luchtemissies;
Welke onderzoeken noodzakelijk zijn, hangt af van de bevindingen in de ESA fase 1.

Snel, discreet en professioneel

SGS Search heeft veel ervaring met ESA’s in zowel Nederland als daarbuiten. Kiest u voor SGS Search, dan kiest u voor discreet onderzoek en advies, specialistische adviseurs en snelle service. We zorgen ervoor dat u als opdrachtgever binnen de gewenste termijn de overzichtelijke rapporten in handen heeft. Waar mogelijk combineren we onderzoeken om de investeringen in tijd en geld zo laag mogelijk te houden.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Downloads

Schema asbest in de bodem

Asbest - tot (en met) de bodem uitgezocht

Download

Gerelateerde diensten

Afvalwaterbemonstering

Afvalwater dat wordt geloosd, moet voldoen aan verschillende milieu-eisen. Door periodiek metingen te…

Lees meer

Eerste risicobeoordeling veiligheid

Voldoet mijn industrieel of vastgoedobject aan alle door de overheid gestelde veiligheids- en gezondheidseisen?…

Lees meer

Environmental Site Assessment (ESA)

Wat is de milieukundige staat van een gebouw, object of gebied? Met welke aandachtspunten en risico’s…

Lees meer

Inventarisatie gevaarlijke stoffen en materialen

Vastgoedeigenaren of –beleggers kunnen om diverse redenen een inventarisatie van gevaarlijke stoffen…

Lees meer

Bodem- en waterbodemonderzoek

Veilig werken in de bodem start met inzicht in de feiten. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een bouw-…

Lees meer

Project- en milieukundige begeleiding

Sloopwerkzaamheden, saneringen en renovaties zijn gebonden aan milieuregels. Van saneringen en grondverzet,…

Lees meer

Akoestisch onderzoek

Om gezondheid op het werk en woongenot te waarborgen, zijn er geluidsnormen vastgesteld. Akoestisch onderzoek…

Lees meer

Ruimtelijke onderbouwing en omgevingsonderzoek

Om een bestemmingsplanwijziging in te kunnen dienen, is een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. Dit…

Lees meer

Partijkeuring grond en niet-vormgegeven bouwstoffen

Wilt u grond- of bouwstoffen toepassen of hergebruiken? Dan is het belangrijk om vooraf te onderzoeken…

Lees meer

Legionella-onderzoek

De legionellabacterie kan de veteranenziekte of een longontsteking veroorzaken. Vooral ouderen of mensen…

Lees meer

Specialistisch (ARBO-gerelateerd) lucht-, water- en stofonderzoek

Tijdens bepaalde werkzaamheden kunnen schadelijke stoffen de (werk)omgeving verontreinigen. Deze stoffen…

Lees meer

Chroom-6 onderzoek, projectbegeleiding en eindcontrole

Chroom-6 is een stof die onder andere wordt verwerkt in verf, hout, plastic en metaal. Chroom-6 vergroot…

Lees meer

Gerelateerde referenties