Environmental Site Assessment (ESA)

Voldoet uw bedrijfsproces aan de gestelde milieu eisen? Of wilt u graag inzicht in de volledige milieubelasting van het bedrijfsproces? Met een Environmental Site Assessment (ESA) brengen we de aandachtspunten en risico’s in kaart waar de eigenaar of ondernemer rekening mee moet houden.

Processen onder de loep

Tijdens een ESA wordt voor alle relevante onderdelen binnen het bedrijfsproces bepaald of deze voldoen aan specifieke milieueisen. Bijvoorbeeld (inter)nationale wet- en regelgeving, maar ook door de organisatie zelf opgestelde beleidseisen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar opslag en gebruik van milieugevaarlijke stoffen (zoals olie en chemicaliën), emissie naar de omgevingslucht en vrijkomend afvalwater.

ESA fase 1

Een ESA start met het fase I-onderzoek, dat inzicht geeft in de onderdelen die mogelijke risico’s opleveren voor mens en/of milieu. Dit onderzoek bestaat uit:

  • Deskresearch, waarbij we alle beschikbare documentatie over het gebouw en de bedrijfsactiviteiten bekijken (o.a. de milieuvergunning). We brengen in kaart welke onderdelen van het bedrijfsproces moeten voldoen aan specifieke voorschriften op het gebied van bodem, water, geluid en lucht;
  • Een locatiebezoek, waarbij het gebouw, de aanwezige voorzieningen/processen en de omliggende grond visueel wordt geïnspecteerd op mogelijke risicofactoren. We controleren of het voldoet aan de geldende milieu-eisen;
  • Gesprekken met de eigenaar, gebouwbeheerder(s), medewerkers en andere relevante betrokkenen

Het resultaat is een overzichtelijk rapport voor de eigenaar of ondernemer, met daarin alle bevindingen en aanbevelingen.

Bodem- en waterbodemonderzoek

ESA fase 2

Als uit de eerste audit blijkt dat er tekortkomingen zijn, of als we niet voldoende informatie hebben kunnen verzamelen, gaan we over op onderzoeksfase II. We brengen eventuele risico’s goed in kaart aan de hand van aanvullend onderzoek, zoals:

- Bodem- en waterbodemonderzoek 
- Asbestinventarisatie
Onderzoek naar gevaarlijke stoffen en materialen;
Onderzoek van afvalwater en luchtemissies;

Welke onderzoeken noodzakelijk zijn, hangt af van de bevindingen in de ESA fase 1.

Waarom kiezen voor SGS?

SGS heeft ruime ervaring met ESA’s in Nederland en daarbuiten. Kiest u voor SGS, dan kiest u voor discreet onderzoek en advies, specialistische adviseurs en snelle service. Het expertisecentrum is gevestigd in Nederland, en aan de hand van een wereldwijd netwerk en lokale vestigingen zorgen we ervoor dat u als opdrachtgever binnen de gewenste termijn de overzichtelijke rapporten in handen heeft. Waar nodig en mogelijk maken we combinaties van aanvullende onderzoeken om de investeringen in tijd en geld zo laag mogelijk te houden.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Inhuur Geoprobe mechanische grondboormachine

Wilt u verzekerd zijn van ongeroerde monstername, maar beschikt u zelf niet over de vereiste boormachine?…

Lees meer

Afvalwaterbemonstering

Afvalwater dat wordt geloosd, moet voldoen aan verschillende milieu-eisen. Door periodiek metingen te…

Lees meer

Eerste risicobeoordeling veiligheid

Voldoet mijn industrieel of vastgoedobject aan alle door de overheid gestelde veiligheids- en gezondheidseisen?…

Lees meer

Environmental Site Assessment (ESA)

Voldoet uw bedrijfsproces aan de gestelde milieu eisen? Of wilt u graag inzicht in de volledige milieubelasting…

Lees meer

Inventarisatie gevaarlijke stoffen en materialen

Vastgoedeigenaren of –beleggers kunnen om diverse redenen een inventarisatie van gevaarlijke stoffen…

Lees meer

Bodem- en waterbodemonderzoek

Veilig werken in de bodem start met inzicht in de feiten. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een bouw-…

Lees meer

Project- en milieukundige begeleiding

Sloopwerkzaamheden, saneringen en renovaties zijn gebonden aan milieuregels. Van saneringen en grondverzet,…

Lees meer

Akoestisch onderzoek

Om gezondheid op het werk en woongenot te waarborgen, zijn er geluidsnormen vastgesteld. Akoestisch onderzoek…

Lees meer

Ruimtelijke onderbouwing en omgevingsonderzoek

Om een bestemmingsplanwijziging in te kunnen dienen, is een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. Dit…

Lees meer

Partijkeuring grond en niet-vormgegeven bouwstoffen

Wilt u grond- of bouwstoffen toepassen of hergebruiken? Dan is het belangrijk om vooraf te onderzoeken…

Lees meer

Legionella-onderzoek

De legionellabacterie kan de veteranenziekte of een longontsteking veroorzaken. Vooral ouderen of mensen…

Lees meer

Specialistisch (ARBO-gerelateerd) lucht-, water- en stofonderzoek

Tijdens bepaalde werkzaamheden kunnen schadelijke stoffen de (werk)omgeving verontreinigen. Deze stoffen…

Lees meer

Chroom-6 onderzoek

Chroom-6 is decennialang gebruikt in de verf- en staalindustrie. De verbinding wordt aan lak of (grond)verf…

Lees meer

Gerelateerde referenties