EHS Compliance & Audit

Voldoet u aan de milieu(vergunnings)eisen die zijn vastgesteld voor uw bedrijf? Of wilt u graag inzicht in de volledige milieubelasting van het bedrijfsproces? Met een EHS Compliance & Audit maken we inzichtelijk welke wettelijke vereisten voor uw bedrijf gelden. En met welke aandachtspunten en risico’s u als eigenaar of ondernemer rekening moet houden.

Processen onder de loep

Voor alle relevante onderdelen binnen het bedrijfsproces wordt bepaald of deze voldoen aan specifieke milieueisen. Bijvoorbeeld (inter)nationale wet- en regelgeving, maar ook door de organisatie zelf opgestelde beleidseisen. We kijken onder andere naar opslag en gebruik van milieugevaarlijke stoffen (zoals olie en chemicaliën), emissie naar de omgevingslucht en vrijkomend afvalwater.

Risico’s in beeld

Het onderzoek geeft inzicht in de onderdelen die mogelijke risico’s opleveren voor mens en/of milieu. Dit onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Deskresearch, waarbij we alle beschikbare documentatie over het gebouw en de bedrijfsactiviteiten bekijken (o.a. de milieuvergunning). We brengen in kaart welke onderdelen van het bedrijfsproces moeten voldoen aan specifieke voorschriften op het gebied van bodem, water, lucht en geluid;
  • Een locatiebezoek, waarbij het gebouw, de aanwezige voorzieningen/processen en de omliggende grond visueel wordt geïnspecteerd op mogelijke risicofactoren;
  • Gesprekken met de eigenaar, gebouwbeheerder(s), medewerkers en andere relevante betrokkenen.

Het resultaat is een overzichtelijk rapport voor de eigenaar of ondernemer, met daarin alle bevindingen en praktische aanbevelingen.

Bodem- en waterbodemonderzoek

Verdiepend onderzoek

Als blijkt dat er tekortkomingen zijn, of als we niet voldoende informatie hebben kunnen verzamelen, gaan we over op verdiepend onderzoek. We brengen eventuele risico’s goed in kaart aan de hand van onderzoeken zoals:

Waarom kiezen voor SGS?

SGS heeft ruime ervaring met het uitvoeren van Environmental Site Assessments (ESA) en EHS Compliance & Auditing in Nederland en daarbuiten. Ons expertisecentrum is gevestigd in Nederland, en dankzij een wereldwijd netwerk en lokale vestigingen zijn we wereldwijd inzetbaar. Kiest u voor SGS, dan kiest u voor discreet onderzoek en advies, specialistische adviseurs en snelle service. We streven ernaar om praktische, kosteneffectieve oplossingen te bieden. Waar nodig en mogelijk maken we combinaties van aanvullende onderzoeken om de investeringen in tijd en geld zo laag mogelijk te houden.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan