Eerste risicobeoordeling veiligheid

Voldoet mijn industrieel of vastgoedobject aan alle door de overheid gestelde veiligheids- en gezondheidseisen? En is het veilig voor mens en milieu? Een eerste risicoanalyse van de veiligheid geeft antwoord op deze vragen. SGS Search heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van deze onderzoeken, meestal als onderdeel van een milieukundige (environmental) due diligence (EDD) of een environmental site assessment (ESA).

Wettelijke eisen

Met een eerste risicobeoordeling veiligheid wordt onderzocht of de activiteiten in een gebouw of plant geen risico’s opleveren voor het milieu. Bovendien controleert SGS Search of het complex voldoet aan de veiligheids- en gezondheidseisen die door de overheid worden gesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van asbest in de bouwmaterialen, of het gebruik van gevaarlijke (chemische) stoffen op de werkvloer.

Eerste risicobeoordeling veiligheid

Ruimte voor verbetering?

De experts van SGS Search voeren EDD- en ESA-onderzoeken uit voor partijen over de hele wereld en zijn bekend met de lokale wet- en regelgeving. Onze ervaren specialisten nemen monsters op locatie die onderzocht worden in een geaccrediteerd SGS-laboratorium. Als blijkt uit de risicobeoordeling dat er ruimte is voor verbetering in de veiligheid van het gebouw, geven onze experts pragmatisch advies om de situatie te optimaliseren.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Inhuur Geoprobe mechanische grondboormachine

Wilt u verzekerd zijn van ongeroerde monstername, maar beschikt u zelf niet over de vereiste boormachine?…

Lees meer

Afvalwaterbemonstering

Afvalwater dat wordt geloosd, moet voldoen aan verschillende milieu-eisen. Door periodiek metingen te doen,…

Lees meer

Eerste risicobeoordeling veiligheid

Voldoet mijn industrieel of vastgoedobject aan alle door de overheid gestelde veiligheids- en gezondheidseisen?…

Lees meer

EHS Compliance & Audit

Voldoet u aan de milieu(vergunnings)eisen die zijn vastgesteld voor uw bedrijf? Of wilt u graag inzicht in…

Lees meer

Inventarisatie gevaarlijke stoffen en materialen

Vastgoedeigenaren of –beleggers kunnen om diverse redenen een inventarisatie van gevaarlijke stoffen en materialen…

Lees meer

Bodem- en waterbodemonderzoek

Veilig werken in de bodem start met inzicht in de feiten. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning,…

Lees meer

Project- en milieukundige begeleiding

Sloopwerkzaamheden, saneringen en renovaties zijn gebonden aan milieuregels. Van saneringen en grondverzet,…

Lees meer

Akoestisch onderzoek

Om gezondheid op het werk en woongenot te waarborgen, zijn er geluidsnormen vastgesteld. Akoestisch onderzoek…

Lees meer

Ruimtelijke onderbouwing en omgevingsonderzoek

Om een bestemmingsplanwijziging in te kunnen dienen, is een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. Dit document…

Lees meer

Partijkeuring grond en niet-vormgegeven bouwstoffen

Wilt u grond- of bouwstoffen toepassen of hergebruiken? Dan is het belangrijk om vooraf te onderzoeken wat…

Lees meer

Legionella-onderzoek

De legionellabacterie kan de veteranenziekte of een longontsteking veroorzaken. Vooral ouderen of mensen met…

Lees meer

Specialistisch (ARBO-gerelateerd) lucht-, water- en stofonderzoek

Tijdens bepaalde werkzaamheden kunnen schadelijke stoffen de (werk)omgeving verontreinigen. Deze stoffen kunnen…

Lees meer

Chroom-6 onderzoek

Chroom-6 is decennialang gebruikt in de verf- en staalindustrie. De verbinding wordt aan lak of (grond)verf…

Lees meer

Gerelateerde referenties