Chroom-6 onderzoek, projectbegeleiding en eindcontrole

Chroom-6 is een stof die onder andere wordt verwerkt in verf, hout, plastic en metaal. Chroom-6 vergroot de stevigheid en geeft bescherming tegen corrosie. De stof kan echter ook schadelijk zijn voor de gezondheid. Het nauwkeurig meten van de mate van blootstelling aan chroom-6 verkleint de gezondheidsrisico’s.

Chroom-6 op de werkvloer

Chroom-6 is decennialang gebruikt in de verf- en metaalindustrie. De stof kan vrijkomen bij diverse werkprocessen, waarbij men in contact komt met oppervlakten die chroom bevatten. Bijvoorbeeld bij het stralen en coaten van metaal, maar ook bij lasafzuiging. Bedrijven die met chroom-6 werken, moeten voldoen aan strenge veiligheidsmaatregelen. In 2017 wordt het gebruik van chroom-6 verf in de EU verboden. Gebruik is dan alleen nog toegestaan met een ontheffing.

Chroom-6

Risico’s van Chroom-6

Chroom-6 kan op verschillende manieren het lichaam binnendringen: door het in te slikken, door het in te ademen en via de huid. Als chroom-6 in de luchtwegen terechtkomt, kan het kanker of astma veroorzaken. Ook nierproblemen en vruchtbaarheidsproblemen worden in verband gebracht met chroom-6.

Meten van chroom-6

De grenswaarde voor chroom-6 in lucht is recentelijk verlaagd. Daarmee is het nog belangrijker om de blootstelling in kaart te brengen. Specialisten van SGS Search voeren luchtmetingen uit en nemen veegmonsters om de vervuilingsgraad te bepalen. Ook ondersteunen wij opdrachtgevers met projectbegeleiding bij het verwijderen van chroom-6. Ons onafhankelijke laboratorium kan worden ingeschakeld om een eindcontrole te doen. Ze bekijken dan of de ruimte weer veilig te betreden is.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Downloads

Schema asbest in de bodem

Asbest - tot (en met) de bodem uitgezocht

Download

Gerelateerde diensten

Afvalwaterbemonstering

Afvalwater dat wordt geloosd, moet voldoen aan verschillende milieu-eisen. Door periodiek metingen te…

Lees meer

Eerste risicobeoordeling veiligheid

Voldoet mijn industrieel of vastgoedobject aan alle door de overheid gestelde veiligheids- en gezondheidseisen?…

Lees meer

Environmental Site Assessment (ESA)

Wat is de milieukundige staat van een gebouw, object of gebied? Met welke aandachtspunten en risico’s…

Lees meer

Inventarisatie gevaarlijke stoffen en materialen

Vastgoedeigenaren of –beleggers kunnen om diverse redenen een inventarisatie van gevaarlijke stoffen…

Lees meer

Bodem- en waterbodemonderzoek

Veilig werken in de bodem start met inzicht in de feiten. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een bouw-…

Lees meer

Project- en milieukundige begeleiding

Sloopwerkzaamheden, saneringen en renovaties zijn gebonden aan milieuregels. Van saneringen en grondverzet,…

Lees meer

Akoestisch onderzoek

Om gezondheid op het werk en woongenot te waarborgen, zijn er geluidsnormen vastgesteld. Akoestisch onderzoek…

Lees meer

Ruimtelijke onderbouwing en omgevingsonderzoek

Om een bestemmingsplanwijziging in te kunnen dienen, is een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. Dit…

Lees meer

Partijkeuring grond en niet-vormgegeven bouwstoffen

Wilt u grond- of bouwstoffen toepassen of hergebruiken? Dan is het belangrijk om vooraf te onderzoeken…

Lees meer

Legionella-onderzoek

De legionellabacterie kan de veteranenziekte of een longontsteking veroorzaken. Vooral ouderen of mensen…

Lees meer

Specialistisch (ARBO-gerelateerd) lucht-, water- en stofonderzoek

Tijdens bepaalde werkzaamheden kunnen schadelijke stoffen de (werk)omgeving verontreinigen. Deze stoffen…

Lees meer

Chroom-6 onderzoek, projectbegeleiding en eindcontrole

Chroom-6 is een stof die onder andere wordt verwerkt in verf, hout, plastic en metaal. Chroom-6 vergroot…

Lees meer

Gerelateerde referenties