Blootstellingsonderzoek naar gevaarlijke stoffen

Met blootstellingsonderzoeken brengen we in kaart aan welke en/of in welke hoeveelheid gevaarlijke stoffen mensen worden blootgesteld. Het kan daarbij gaan om medewerkers die werkzaamheden uitvoeren, maar ook om gebruikers van een ruimte.

De noodzaak om inzichtelijk te maken aan welke en/of in welke hoeveelheid gevaarlijke stoffen mensen worden blootgesteld, blijkt wel uit de harde cijfers van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Die laten zien dat jaarlijks 3.000 mensen eerder dood gaan omdat ze tijdens het werk zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.

Real-life situaties in real-time 

Bij blootstellingsonderzoek (ook wel blootstellingsbeoordeling of blootstellingsanalyse genoemd) meten we real-life situaties in real-time. Dit kan met behulp van sensoren of met laboratoriumanalyses. Daarmee verzamelen we gegevens om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen als asbest, chroom-6 en andere zware metalen en kwartsstof te meten. In sommige gevallen worden ook omgevingsfactoren, zoals geluid, meegenomen.

Blootstellingsonderzoek als nulmeting en conform NEN689

Onze experts starten altijd met een nulmeting en kunnen het blootstellingsonderzoek conform NEN 689 uitvoeren. In dat geval is een luchtmeting (stationair of Personal Air Sampling) bijna altijd onderdeel van het blootstellingsonderzoek. Als het niet duidelijk is naar welke stof we zoeken, is een indicatief onderzoek met sensoren een goede optie.

Welke beheersmaatregelen? 

Naar aanleiding van de uitkomst van deze metingen bepalen we of en in welke mate grenswaarden worden overschreden en of er sprake is van gezondheidsrisico’s. Daarbij adviseren we over welke beheersmaatregelen genomen kunnen worden.

RI&E 

In sommige gevallen is het wettelijk verplicht om een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) op te stellen. Dan kan een blootstellingsonderzoek onderdeel zijn van de verplichting om risico’s inzichtelijk te maken of te monitoren.

Meer info

Wilt u weten of uw werkvloer of omgeving veilig is en of u de juiste beheersmaatregelen neemt? Neem voor meer informatie over blootstellingsonderzoek contact op via onderstaand formulier.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Downloads