Afvalwaterbemonstering

Afvalwater dat wordt geloosd, moet voldoen aan verschillende milieu-eisen. Door periodiek metingen te doen, wordt bepaald of het afvalwater aan alle wetten en regels voldoet. Afvalwaterbemonstering is nodig om bijvoorbeeld de verontreinigingsheffing te bepalen of voor de controle van de lozingsvergunning.

Bemonstering op locatie

SGS Search voert afvalwaterbemonsteringen uit volgens de Nederlandse norm NEN 6600-1. U kunt de monsters zelf bij ons afleveren, waarna onze analisten het afvalwater onderzoeken en meten in ons eigen ISO 17025 geaccrediteerde laboratorium. Uiteraard komen we ook graag naar u toe om de bemonstering op locatie uit te voeren. De uitkomst van de analyse zetten we voor u op een rijtje in een overzichtelijke rapportage. Ook is het mogelijk om de resultaten voor u te toetsen aan de vergunningseisen, zodat u eenvoudiger kunt rapporteren aan de handhaver.

Afvalwaterbemonstering

Eén deskundig aanspreekpunt

Naast afvalwateronderzoek kunt u bij SGS Search ook terecht voor andere specialistische onderzoeken, zoals legionella-onderzoek, (water)bodem onderzoek en lucht- en stofonderzoek. Onderzoek, inspecties, laboratoriumanalyses en advies zijn bij SGS Search allemaal onder één dak vertegenwoordigd. We bundelen onze kennis op milieutechnisch, bouwkundig, kwaliteits- en veiligheidsgebied. Zo komen we tot een integrale aanpak en zijn onze adviseurs in staat opdrachtgevers snel een totaaloverzicht te bieden. Het voordeel van onze aanpak ligt voor de hand: u vindt in SGS Search één onafhankelijk, deskundig aanspreekpunt voor (deel)inspecties en combinatieonderzoeken.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties