LCA - levenscyclusanalyse van product en dienst

Een levenscyclusanalyse (LCA) laat zien hoeveel invloed een product of dienst op het milieu heeft tijdens de hele levensfase: van grondstofwinning tot de afvalverwerking. U ziet precies welke milieueffecten op welk moment optreden. Zo'n analyse is belangrijk bij aanbestedingen waar duurzaamheid een grote rol speelt. Ook helpt de LCA om producten en de productieketen duurzamer te maken.

Bakstenen LCA

Bij een LCA analyseren we energie- en materiaalgebruik en emissies naar lucht- water en bodem. We vertalen deze gegevens naar milieueffecten, zoals het broeikaseffect, ozonlaagaantasting en verzuring van de oceaan. Het uiteindelijke resultaat is een milieuprofiel dat als basis dient voor een milieuproductverklaring, een EPD (Environmental Product Declaration) of opname in de Nationale Milieudatabase (NMD).

Wanneer een LCA?

Onze LCA-dienst biedt uitkomst als:
• Uw klant een EPD (Environmental Product Declaration) vraagt. Dit kan voor verschillende systemen zoals: MRPI, IBU, EPD International etc.
• U een product wilt laten opnemen in de Nationale Milieudatabase (NMD)
• U een bestaande levenscyclusanalyse wilt toetsen. Onze LCA-consultants zijn erkend om LCA’s te reviewen voor de NMD, MRPI, EPD-Norge etc.
• U een projectmatige LCA nodig heeft, bijvoorbeeld om een aanbesteding te winnen. Duurzaamheid is een belangrijke factor in aanbestedingsprocessen. Daardoor is er ook steeds meer behoefte aan inzicht in de milieuprestaties van producten en diensten.
• U de milieukostenindicator (MKI) van uw product wilt weten en/of verlagen.
• U strategisch advies nodig heeft van iemand die de laatste en toekomstige ontwikkelingen en regelgeving kent.
• U een multi-cyclus LCA nodig heeft voor o.a. het Landelijk Afvalbeheer Plan.

Internationale normen

Voor onze onderzoeken gebruiken we internationale normen, zoals ISO 14040, ISO 14044 en de EN15804, en specifieke methoden voor de Nederlandse situatie, zoals de NMD-bepalingsmethode voor bouwproducten.

Meer dan een LCA

Onze LCA gaat verder dan alleen het uitvoeren ervan. Op basis van de duurzame informatie die de analyse oplevert, geven we advies over de verdere ontwikkeling van uw producten of diensten. Ook leggen we u uit hoe u uw milieuprestaties commercieel inzet. SGS Search levert flexibele en op maat gemaakte oplossingen, waarbij we niet gebonden zijn aan een bepaald softwaresysteem.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze levenscyclusanalyses? Neem voor meer informatie contact op via onderstaand formulier.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties