Bouwstoffeninventarisatie - materialenpaspoort

Met een bouwstoffeninventarisatie weet u precies welke elementen en materialen in een gebouw aanwezig zijn Bovendien krijgt u inzicht in de mate van herbruikbaarheid van de bouwstoffen. Dit is belangrijk met het oog op een circulaire toekomst. Met het uitgebreide materialenpaspoort dat uit dit bouwstoffenonderzoek komt, kunt u materialen opnieuw in de circulaire bouwketen brengen aan het einde van de levenscyclus van uw gebouw(en).

 

Legohouse

De redenen voor een bouwstoffeninventarisatie kunnen verschillen. Afhankelijk van uw doelstelling bepalen we de diepgang van de inspectie en de gewenste rapportages en adviseren we u over de kansen voor nu en in de toekomst. De belangrijkste momenten om inzicht te krijgen in de materialen en elementen in uw gebouw(en) zijn bijvoorbeeld:
• Herfinanciering
• BREEAM in-use certificering
• Renovatie
• Sloop

Hoe verloopt een bouwstoffeninventarisatie?

Bij het maken van een bouwstoffeninventarisatie doorlopen we meestal de volgende vijf stappen:
1. Afhankelijk van uw vraag bepalen we tot op welk niveau u inzicht in uw gebouw wilt.
2. We maken een uittrekstaat op basis van beschikbare tekeningen en informatie.
3. We doen een uitgebreide inspectie om alle (relevante) gebouwelementen en gebouw gebonden installaties gedetailleerd vast te leggen volgens de NL/SfB classificatie.
4. Tijdens inspectie controleren we ook op eventueel aanwezige gevaarlijke stoffen, zoals asbest en chroom-6, zodat deze niet in de circulaire keten terechtkomen.
5. We verwerken de resultaten in een rapportage waarmee uiteenlopende analyses gemaakt kunnen worden. U ontvangt daarvan een uitgebreid rapport.

Wat kunt u met een bouwstoffeninventarisatie?

Met de bouwstoffeninventarisatie krijgt u inzicht in de demonteerbare en herbruikbare elementen van uw gebouw(en). Ook brengen we de samenstelling van het gebouw op materiaalniveau in kaart en begroten we desgewenst de waarde van deze materialen.

De rapportagegegevens zijn daarnaast geschikt om:
• Materialenpaspoorten te maken op gebouw-, element- en materiaalniveau, bijvoorbeeld als onderdeel van een BREEAM in-use-certificering.
• Een aanbesteding voor duurzame sloop in te gaan.
• Een MPG-berekening van uw gebouw te maken.
• De embodied CO2-footprint van aanwezige bouwproducten te berekenen en te verbeteren, bijvoorbeeld bij natuurlijke vervangingsmomenten.
• Te importeren in Madaster om van daaruit materialenpaspoorten te maken en gebouwdata te beheren.
• Te importeren in een materialenmarktplaats zoals Insert.

Aan de slag met circulariteit

Met een bouwstoffeninventarisatie krijgt u een concreet, op de praktijk gebaseerd, inzicht in uw mogelijkheden om elementen en materialen uit een gebouw te hergebruiken. Met de uitkomsten van de inventarisatie kunt u daadwerkelijk met circulariteit aan de slag.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze bouwstoffeninventarisaties en materiaalpaspoorten? Neem voor meer informatie contact op via onderstaand formulier.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties