Bouwstoffeninventarisatie - materialenpaspoort

Voor de toekomst van uw gebouw is inzicht in de waarde en de mate van herbruikbaarheid van de materialen en elementen belangrijk. Met een bouwstoffeninventarisatie helpen we u daarbij en krijgt u zicht op de waarde van uw gebouw op element- en materiaalniveau. Uit deze inventarisatie rolt bijvoorbeeld een uitgebreid materialenpaspoort, dat u kunt gebruiken om materialen opnieuw de circulaire bouwketen in te brengen.

Aanleiding bouwstoffeninventarisatie

Of u nu bezig bent met het voorbereiden van een herfinanciering, renovatie, verkoop of sloop: SGS Search heeft de expertise in huis om de huidige staat van uw gebouw te beoordelen. Daarbij adviseren we u over de kansen van nu én de toekomst. Afhankelijk van uw doelstelling bepalen we de diepgang van de inspectie en de gewenste rapportages.

Legohouse

Van inspectie tot rapportage

Bij het maken van een bouwstoffeninventarisatie doorlopen we samen met u een aantal stappen:

  • We beginnen met uw wensen, afhankelijk van het vraagstuk bepalen we tot op welk detailniveau u inzicht in uw gebouw wilt.
  • Vervolgens maken we een uittrekstaat op basis van beschikbare tekeningen en informatie.
  • Aan de hand van een uitgebreide inspectie worden alle (relevante) gebouwelementen en gebouwgebonden installaties gedetailleerd vastgelegd en opgemeten. Hoeveelheden worden gecontroleerd en alle elementen gefotografeerd. We werken hierbij volgens het principe van een conditiemeting en hanteren de NL/SfB classificatie.
  • In deze inspectie kijken we ook naar eventueel aanwezige gevaarlijke stoffen, zoals asbest, chroom-6, PCB’s en lood. Zo kunt u ervoor zorgen dat deze stoffen uit de circulaire keten stromen bij hergebruik van de materialen.
  • We verwerken de inspectieresultaten in een rapportagemodule waarmee uiteenlopende analyses gemaakt kunnen worden. U ontvangt de resultaten in de vorm van een uitgebreid rapport.

Wat kunt u met de rapportageresultaten

De resultaten van de bouwstoffeninventarisatie zijn afhankelijk van uw doelstelling. U krijgt in alle gevallen inzicht in de demonteerbare en herbruikbare elementen. Ook brengen we de samenstelling van het gebouw op materiaalniveau in kaart en begroten we de waarde van deze materialen voor u.

De rapportagegegevens zijn daarnaast geschikt voor:

  • Materialenpaspoorten op gebouw-, bouwdeel- en elementniveau te maken.
  • Een aanbesteding voor duurzame sloop in te gaan.
  • Een MPG-berekening van uw gebouw te maken.
  • Import in Madaster om van daaruit materialenpaspoorten te maken.
  • Import in een materialenmarktplaats zoals Insert.

Invulling geven aan circulariteit

Wat kan, of moet, ik met circulariteit in mijn bezit? Een vraag die we in de praktijk bij veel gebouweigenaren en -beheerders terug horen. Een bouwstoffeninventarisatie is een bruikbaar hulpmiddel bij het beantwoorden van deze vraag. U krijgt een concreet, op de praktijk gebaseerd inzicht in uw mogelijkheden om elementen en materialen uit uw gebouw(en) te hergebruiken. Met de uitkomsten van de inventarisatie kunt u daadwerkelijk met circulariteit aan de slag gaan.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties