Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Waar gewerkt wordt, is altijd sprake van arbeidsrisico’s. Denk hierbij aan machines, gevaarlijke stoffen, agressie of geweld, maar ook aan beeldschermwerk en risico’s voor het klimaat. Dergelijke risico’s dienen volgens de Arbowet in een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te worden opgenomen. Voldoet u aan de wettelijke eisen van de RI&E? SGS Search staat voor u klaar.

Wettelijke eisen

Om risico’s in de bedrijfsvoering in kaart te brengen, is sinds 1994 de RI&E verplicht gesteld vanuit de Arbowet. De RI&E vormt een basis voor een gedegen arbeidsomstandighedenbeleid en moet in ieder geval bestaan uit de geconstateerde risico’s op gebied van beleid, (brand)veiligheid, gezondheid en welzijn (psychosociale arbeidsbelasting) van de werknemers. De Inspectie SZW controleert bij bedrijven de aanwezigheid van een actuele, getoetste RI&E. Indien deze ontbreekt of niet volledig is, kan de Inspectie SZW de organisatie beboeten.

RI&E tijdens thuiswerken

De werksituatie is de afgelopen periode in veel organisaties veranderd. Werknemers werken waar mogelijk thuis, iets wat na de pandemie misschien ook vaker gebruikelijk wordt. Bent u zich bewust van de nieuwe risico’s die thuiswerken met zich mee brengt? Zijn er bijvoorbeeld afspraken gemaakt over een ergonomisch ingerichte werkplek, werk- en rusttijden en bereikbaarheid?
In de RI&E van uw organisatie dient u aandacht te besteden aan de risico’s van thuiswerken. Is dit nu niet het geval, dan is de RI&E waarschijnlijk niet meer actueel. Met het in kaart brengen van de risico’s van thuiswerken voorkomt u verzuim, verbetert u de werkomstandigheden en voorkomt u mogelijke boetes van de Inspectie SZW.

Wat doen we?

Een veiligheidskundige van SGS Search beoordeelt uw organisatie en rapporteert de aanwezige risico’s. Na de inventarisatie worden alle risico’s geanalyseerd. Dit betekent dat we de ernst van het risico vastleggen en op welke termijn de te nemen maatregelen gereed dienen te zijn. Dit alles wordt in een rapport vastgelegd waarna uw organisatie de risico’s structureel kan minimaliseren. De ervaring leert dat het arbobeleid van veel bedrijven om praktische verbeteringen vraagt. De RI&E is een eerste stap in de goede richting. Naast het voldoen aan wettelijke verplichting, krijgt de organisatie een beter beleid op bedrijfsrisico’s, zoals het terugdringen van ziekteverzuim en bedrijfsongevallen.

Tijdens de uitvoering van de RI&E kunt u van SGS Search het volgende verwachten:

  • Een bedrijfsbezoek door een deskundige adviseur (veiligheidskundige);
  • Verschillende interviews met relevante betrokken functionarissen;
  • Rondgang over terrein, langs werkplaats(en), magazijn(en) en andere werkplekken;
  • Een praktische rapportage door de adviseur, inclusief een voorstel voor een plan van aanpak, op maat voor uw organisatie;
  • De RI&E en het Plan van Aanpak worden volgens de wettelijke verplichting getoetst en beoordeeld door een onafhankelijk gecertificeerde kerndeskundige (Hogere Veiligheidskundige of Arbeidshygiënist).

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan