Geuronderzoek

Veel industriële en agrarische bedrijven zorgen met hun dagelijkse werkzaamheden voor geuruitstoot. Deze geuren kunnen overlast veroorzaken voor de woon- en leefomgeving. Gemeenten en provincies leggen daarom in vergunningen vast hoeveel geur een bedrijf mag uitstoten, en handhaven hier actief op. Door middel van geuronderzoek ondersteunt SGS Search u in het managen van de geurbelasting van uw organisatie.

Geuronderzoek

Specialistische geurmeting

Geuroverlast is een moeilijk vatbaar begrip, want geur is subjectief. Wat de één lekker vindt ruiken, ervaart de ander als stank. Geuronderzoek wordt dan ook gedaan met de menselijke neus. Bijvoorbeeld met de zogenaamde ‘snuffelploegmeting’; een speciaal team dat de waarneembaarheid van de geur onderzoekt op verschillende afstanden van de bron. Zo bepalen we hoe ver de geur draagt.

Effectieve bestrijding geuroverlast

Met een oplossing op maat zorgen de specialisten van SGS Search ervoor dat u voldoet aan de wet- en regelgeving met betrekking tot geuruitstoot. Nu en in de toekomst. Om tot die oplossing te komen, bestaat het geuronderzoek uit vier essentiële stappen:

  1. Grondige inventarisatie van de bestaande bronnen en geuremissies;
  2. Objectieve vaststelling van de geurbelasting voor de omgeving;
  3. Onderzoek naar de mogelijke preventie- en reductiemaatregelen;
  4. Advies over het doorvoeren van technisch haalbare maatregelen, binnen het door u gestelde budget. Waar nodig en mogelijk onderbouwen we dit met een pilot onderzoek.

Uiteraard begeleiden we u ook graag in het overleg met gemeente of provincie.

Kiest u voor SGS Search?

Dan kiest u voor een team van specialisten die beschikken over alle wetenschappelijke disciplines om een onafhankelijk geuronderzoek uit te voeren. Daarnaast kunt u bij SGS Search terecht voor een breed scala aan onderzoeken op het gebied van milieu: emissiemetingen, bodemonderzoek, asbestonderzoek, binnenklimaatonderzoek en arbogerelateerde onderzoeken. Door deze onderzoeken slim te combineren, besparen we tijd en kosten voor u als opdrachtgever.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Trillingsonderzoek

Trillingen meten op de juiste plek en op het juiste moment.

Lees meer

Binnenklimaatonderzoek

Slechte huisvesting veroorzaakt hoger ziekteverzuim. Dat is onomstotelijk vast komen te staan na onderzoek…

Lees meer

Asbestonderzoek

In 80% van de gebouwen, gebouwd voor 1 juli 1993, zijn asbesthoudende materialen toegepast. In totaal…

Lees meer

Bodemonderzoek

Bodemverontreinigingen komen vaak pas aan het licht tijdens nieuwbouw, renovatie of sloop van bestaande…

Lees meer

Luchtonderzoek

Bij tal van bedrijfsprocessen kunnen risicovolle stoffen vrijkomen waaraan werknemers worden blootgesteld.

Lees meer

Geluidsonderzoek

Tijdens bouw, sloop en renovatie wordt er strenger gecontroleerd op geluidsoverlast. Inspecteurs en handhavers…

Lees meer