Energieprestatieonderzoek en -advies

Efficiënt energiegebruik staat volop in de belangstelling gezien de stijgende energiekosten. Projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren en -beheerders weten dat het Bouwbesluit met betrekking tot de Energie Prestatie Norm (EPN) en de Energie Prestatie op Locatie (EPL) steeds strengere eisen stelt.

De EPN geeft aan hoe energie-efficiënt een nieuw gebouw is en drukt dat getalsmatig uit in de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De berekening is gebaseerd op de gebouweigenschappen, gebouwgebonden installaties en standaard gebruikersgedrag. Net als de EPC is de EPL een norm voor energetische kwaliteit, maar de EPL geldt voor de totale bouwlocatie.

Energieprestatieonderzoek en -advies 

Efficiënt energiegebruik

Bij projectontwikkeling gaat de aandacht steeds meer uit naar effectieve toepassing van energie en wordt er nauwlettend op toegezien dat huizen en gebouwen goed geïsoleerd worden met dubbele beglazing en spouwisolatie. Dat kan een aanzienlijke besparing op kosten voor verwarming en koeling betekenen en spaart bovendien het milieu.

Efficiënt energiegebruik door vanaf de ontwerpfase in te zetten op energiezuinige bouw- en installatietechnieken en -systemen kan ervoor zorgen dat u uw energiekosten beter in de hand kunt houden.


Advies op maat

SGS Search onderkent de noodzaak van energie-efficiëntie en kent alle in het Bouwbesluit opgenomen normen. Alle onderzoeken worden conform deze normen en onder certificaat uitgevoerd. Onze ervaren adviseurs kunnen u advies op maat geven over efficiënter energiegebruik in nieuwbouw- en bestaande woningen, kantoor-, instellings-, fabrieks-, winkel- en bedrijfspanden.

Zij voeren desgewenst energieprestatiescans uit om uw huidige energiegebruik in kaart te brengen. De resultaten van deze scans vormen de basis voor onze adviezen hoe u projecten met een zo hoog mogelijke energie-efficiënt mogelijk kunt realiseren.

Oplossingen

Onze adviseurs kunnen u tips en oplossingen aan de hand doen voor het installeren van intelligente systemen die energie en warmte opwekken met behulp van wind, zon en biomassa. Gebruikmaken van eindeloze energiebronnen betekent dat een object beter aan de EPN voldoet, omdat het veel CO2-neutraler is dan een conventioneel gebouwd object.

Een gebouw dat weinig of geen CO2 uitstoot, water en afval bespaart en een hoge energie-efficiëntie heeft, is goed voor het milieu en bespaart de gebouwgebruiker een hoge energierekening.

Energieregelgeving in vastgoed

EED, EPK, Energielabel, EPC, Activiteitenbesluit… Snapt u het nog? De wet- en regelgeving op het gebied van energie in gebouwen verandert in een snel tempo. Weet u waar u als gebouweigenaar of huurder mee te maken heeft, in de verschillende levensfasen van het gebouw? SGS Search loodst u graag door het landschap van energieregelgeving Infographic energieregelgeving.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Downloads

Whitepaper energie-audit

Grotere ondernemingen in Nederland zijn verplicht een energie-audit uit te voeren.…

Download

Energieregelgeving in vastgoed

EED, EPK, Energielabel, EPC, Activiteitenbesluit… Snapt u het nog? De wet- en regelgeving…

Download

Gerelateerde diensten

Thermografisch onderzoek

Thermografisch onderzoek geeft inzicht in (verborgen) energiegebreken van vastgoed. Het laat zien waar…

Lees meer

GPR Gebouw

Wilt u meer inzicht in de duurzaamheid van uw vastgoedobject dan alleen de energieprestatie? GPR Gebouw…

Lees meer

BREEAM-NL

Wilt u uw vastgoedobject uitgebreid laten beoordelen op duurzaamheid? Met als eindresultaat een internationaal…

Lees meer

BREEAM Quickscan

Wilt u een indicatie hoe uw gebouwen op duurzaamheid scoren? Of wilt u bij het duurzaam maken van uw…

Lees meer

Energieprestatie nieuwbouw

Efficiënt energiegebruik door vanaf de ontwerpfase in te zetten op energiezuinige bouw- en installatietechnieken…

Lees meer

Energiescan

Duurzame energie is schoon èn in overvloed aanwezig. Daarom maken we er het liefst zoveel mogelijk gebruik…

Lees meer

Energieprestatieadvies bestaande bouw (EPA-label)

Duurzame energieoplossingen hebben de toekomst. Hoe kunt u daar met uw vastgoed van profiteren? En hoe…

Lees meer

Duo-label

De energieprestaties van een verhuurd pand verbeteren? Het levert meer op als vastgoedeigenaar en huurder…

Lees meer

Projectmanagement energieprestatie

Efficiënt energiegebruik bespaart kosten voor verwarming en koeling en spaart het milieu. Verstandig…

Lees meer

Contra-expertises

Twijfel is een slechte raadgever. In dat geval is het zaak om een onafhankelijke partij in te schakelen…

Lees meer

Gerelateerde referenties