Erkende Maatregelenlijst Informatieplicht Energiebesparing (EML lijst)

Verbruikt uw locatie per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas? Dan valt uw onderneming onder de wet milieubeheer en informatieplicht (EML). 

De wet milieubeheer verplicht bij deze locaties, om aan de hand van een energiebesparingsonderzoek alle maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder toe te passen. De informatieplicht stelt dat u het bevoegde gezag dient te informeren over de genomen energiebesparende maatregelen in het ELoket. Lees meer over de deadline van 1 december 2023.  

Heeft u een energie-auditplicht?

Het is mogelijk dat u, naast de informatieplicht energiebesparing per inrichting, ook een EED-auditplicht heeft voor uw gehele onderneming. De EED-plicht is afhankelijk van een aantal factoren zoals het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal. In dit geval dient u ook te voldoen aan de informatieplicht.

Op zoek naar informatie? 

SGS Search heeft de expertise en ervaring om uw onderneming op korte termijn te laten voldoen aan de informatieplicht. Onze adviseurs kennen alle problematiek en bijbehorende oplossingen rondom de informatieplicht en staan voor u klaar. 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties