Energieprestatie nieuwbouw

Volgens het Bouwbesluit moeten nieuwe woningen en gebouwen voldoen aan specifieke eisen op het gebied van energiezuinigheid. Dit wordt gemeten met de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De bepalingsmethode van de EPC ligt vast in de NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen (EPG). Voorheen was dit de Energie Prestatie Norm (EPN). De experts van SGS Search kunnen snel en efficiënt een EPC-berekening voor u uitvoeren.

EPC-eis

De hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw te verwarmen en koelen of water te verwarmen, wordt uitgedrukt in een EPC-cijfer. Voor woningen geldt een EPC-eis van 0,4. Voor utiliteitsgebouwen hangt de EPC-eis samen met de gebruiksfunctie. De verwachting is dat de EPC-eis voor woningen in 2020 wordt teruggebracht naar 0; de energie voor koeling of verwarming moet dan zelf worden opgewekt.

Energieprestatie nieuwbouw

Praktijkgerichte aanpak

SGS Search is een onafhankelijk ingenieursbureau dat in staat is snel en efficiënt EPC-berekeningen uit te voeren. Onze adviseurs weten welke eisen het Bouwbesluit stelt met betrekking tot de energiezuinigheid van gebouwen en kunnen aangeven of uw onroerend goed aan de wettelijke energieprestatienorm voldoet of niet. Onze aanpak is praktijkgericht en no-nonsense. Aan de hand van de EPC-berekening leggen onze adviseurs u praktische tips en direct toepasbare oplossingen voor, om de energieprestatie van nieuwbouw te verbeteren.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Energie audit - EED

Grote ondernemingen en gemeenten in Nederland zijn verplicht om een energie-audit uit te voeren. Deze verplichting…

Lees meer

ISO 50001 energiemanagement-systeem

Wilt u kosten besparen door uw energieverbruik te verminderen of efficiënter in te zetten? Wilt u inzicht…

Lees meer

DUO-label - energieprestatieadvies huurder en verhuurder

De energieprestaties van een verhuurd pand verbeteren? Het levert meer op als de vastgoedeigenaar en de huurder…

Lees meer

Energieprestatieadvies bestaande bouw (EPA-label)

Duurzame energieoplossingen hebben de toekomst. Hoe kunt u daar met uw vastgoed van profiteren? En hoe staat…

Lees meer

Energiescan

Duurzame energie is schoon én in overvloed aanwezig. Daarom maken we er het liefst zoveel mogelijk gebruik…

Lees meer

Energieprestatie nieuwbouw

Volgens het Bouwbesluit moeten nieuwe woningen en gebouwen voldoen aan specifieke eisen op het gebied van…

Lees meer

Gerelateerde referenties