Energie audit - EED

Grote ondernemingen en gemeenten in Nederland zijn verplicht om een energie-audit uit te voeren. Deze verplichting volgt uit de Europese Energie Efficiency Richtlijn (EER) van de Europese Commissie. Hoe kunt u aan deze verplichting voldoen? En belangrijker nog: welke kansen brengt de energie-audit met zich mee?

Waarom een energie-audit?

Met de energie-audit verzamelt u actuele informatie over het energieverbruik in uw onderneming of gemeente. Van gebouwen, processen, installaties, vervoer en warmte. Daarnaast wordt de mogelijke energiebesparing in kaart gebracht. De Europese Commissie wil bedrijven en instellingen met de Energy Efficiency Directive (EED) motiveren om (meer) maatregelen te treffen om energie te besparen. De audit moet minstens elke vier jaar worden herhaald.

Energie-audit; voor wie?

Telt uw onderneming of gemeente meer dan 250 medewerkers? Of heeft de onderneming/gemeente een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is de energie-audit op uw onderneming/gemeente van toepassing. Organisaties die deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) zijn vrijgesteld van de audit. Net als organisaties met een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem.

Energie audit

Nulmeting

De energie-audit is een nulmeting en geeft u inzicht waar u nu staat op het gebied van energieverbruik. Veel ondernemers gebruiken de inzichten uit de nulmeting om hun vastgoedbeleid aan te passen. En om een Plan van Aanpak te maken om te voldoen aan de lijst met erkende maatregelen uit het Activiteitenbesluit (Wet Milieubeheer).

Kansen in kaart

Als u SGS Search inschakelt om de energie-audit voor u uit te voeren, kunt u rekenen op een helder en gedetailleerd overzicht van het huidige energieverbruik in uw onderneming of gemeente. Plus een concrete lijst met besparingen die u kunt realiseren, waar mogelijk met kosten en terugverdientijden. SGS Search heeft alle expertise in huis om onderzoek uit te voeren op alle gebieden: gebouwen, processen, installaties, vervoer en warmte. En om u te ondersteunen bij het opstellen van een duurzaam vastgoedbeleid. U houdt altijd één aanspreekpunt, wij zorgen voor de totale regie.

Energie-audit plus Activiteitenbesluit en energielabelsprong

SGS Search combineert de energie-audit slim met het Activiteitenbesluit (Wet Milieubeheer) en een energielabelsprong. Op basis van de uitkomsten van de energie-audit (een nulmeting), brengen we bijvoorbeeld voor u in kaart welke maatregelen u moet nemen om aan het Activiteitenbesluit te voldoen. Én welke investeringen nodig zijn voor uw organisatie om een energielabelsprong te maken. Hiermee bereidt u uw organisatie optimaal voor op de energielabel C-verplichting voor kantoren die in 2023 in gaat.

Infographic

EED, EPK, Energielabel, EPC, Activiteitenbesluit… Snapt u het nog? De wet- en regelgeving op het gebied van energie in gebouwen verandert in een snel tempo. Weet u waar u als gebouweigenaar of huurder mee te maken heeft, in de verschillende levensfasen van het gebouw? SGS Search loodst u graag door het landschap van energieregelgeving. Bekijk de infographic!

Contact

Advies op maat of direct een offerte aanvragen? Neem contact op met Arjan Bertelink via 088 - 214 66 00.

Transitiemanagement en -beheer

Staat u voor de opgave om een verbetering door te voeren in uw gebouw? SGS Search ondersteunt u graag bij de technische uitvoer van verandertrajecten. Van advies tot volledig projectmanagement. Vaak vormen één of meer van onze diensten de basis. Ook een energie-audit kan onderdeel zijn van transitiemanagement en -beheer.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan