Energieprestatieadvies bestaande bouw (EPA label)

Duurzame energieoplossingen hebben de toekomst. Hoe kunt u daar met uw vastgoed van profiteren? En hoe staat het met de huidige energieprestatie van uw pand of met het pand dat u wilt (ver)kopen? Een energielabel van een gebouw geeft aan wat de stand van zaken is én waar de kansen voor verduurzaming op korte en lange termijn liggen. Eigenaren van kantoren, winkels en ander bedrijfsvastgoed kunnen bij SGS Search terecht voor energieprestatieadvies en praktische oplossingen.

Nieuwe bepalingsmethodiek

Op 1 januari 2021 is de nieuwe bepalingsmethodiek (NTA 8800) voor Energielabels ingegaan. Deze methode omvat nieuwe eisen wat betreft berekeningen, documentatie (zoals bewijslast) en onderbouwing van de gemaakte keuzes. We kijken beter naar het werkelijke verbruik, met een meer realistisch beeld van de energieprestatie als resultaat. Hiermee volgen we de richtlijnen vanuit het Energieakkoord en zetten we de volgende stap richting Paris Proof gebouwen. 

Energielabel keuring door onze adviseur

Eigenaren moeten een epa-label hebben bij verkoop, verhuur of oplevering van hun gebouw. In een energielabel-keuring onderzoekt en berekent onze adviseur de energieprestatie van uw pand. Vaak is een energiebesparingsonderzoek onderdeel van een uitgebreidere bouwtechnische inspectie zoals een due diligence.

Energielabel C-verplichting kantoren

Vanaf 1 januari 2023 geldt energielabel C voor alle kantoren. Kleine kantoren tot 100m2 worden uitgesloten van de plicht. Naar schatting moeten bij meer dan de helft van de kantoren in Nederland maatregelen genomen worden om aan deze aanstaande verplichting te voldoen. Voldoet het pand niet aan de eisen, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Enkele uitzonderingen vindt u op de website van RVO.

De opbrengsten van energiebesparing

Met het NTA 8800-energielabel én maatwerkadvies van onze experts weet u wat u op korte, middellange en lange termijn kunt doen om het pand te verduurzamen. Zowel op technisch gebied als gedragsmatig. Én u hoort wat dit financieel oplevert. Natuurlijk begrijpen we dat u niet in één keer alle maatregelen doorvoert. Daarom kijken we met u mee op welke logische momenten u aan de slag kunt. Bijvoorbeeld als de CV-installatie vervangen moet worden of op het moment van een contractverlenging. Daarnaast krijgt u praktische en betaalbare tips die u direct kunt uitvoeren.

Meer dan een energielabel alleen

Laat u het energieonderzoek door SGS Search uitvoeren? Dan ontvangt u vlot het Energielabel vastgoed met bijbehorende adviezen. Omdat we gecertificeerd zijn om dit onderzoek uit te voeren, volgt u automatisch de geldende wet- en regelgeving. Onze adviseurs onderzoeken niet alleen, maar passen meteen hun praktische kennis toe van diverse duurzame bouw- en installatietechnieken.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties