Energie audit - EED

Grote ondernemingen en gemeenten zijn verplicht een energie-audit te doen in het kader van de Europese Energy Efficiency Directive (EED). Eens in de vier jaar moet u daarover rapporteren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

 

Met de EED wil de Europese Commissie bedrijven en instellingen motiveren om meer energiebesparende maatregelen te treffen. De EED levert daarmee ook de kans op om uw vastgoed klaar te stomen voor een duurzame toekomst. Met SGS Search als partner hoeft u zich nergens zorgen over te maken. Van een nulmeting en een plan van aanpak tot rapportage bij de RVO; wij nemen u alles uit handen rondom de EED-audit.

Voor wie is de EED?

Niet elk bedrijf is EED-plichtig. Het gaat om ondernemingen of instellingen met meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet van 50 miljoen euro of meer en een jaarlijkse balans van meer dan 43 miljoen euro. Vrijgesteld zijn organisaties met een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem, of door RVO erkend keurmerk.

Wat is een EED energie-audit?

De energie-audit is een nulmeting die u inzicht geeft in uw huidige energieverbruik en mogelijke energiebesparingen in kaart brengt. Deze EED-audit moet elke vier jaar vernieuwd worden. Op basis van de EED-audit kunnen we een concrete lijst van energiebesparingen samenstellen, inclusief kosten en terugverdientijden.

Slim plan van aanpak erkende maatregelen

De EED-audit is waarschijnlijk niet de enige verplichting waaraan u moet voldoen. Daarom combineren we onze onderzoeken altijd slim. Op basis van de uitkomsten van de energie-audit kunnen we bijvoorbeeld meteen een plan van aanpak maken om te voldoen aan de lijst met erkende (energiebesparende) maatregelen uit het Activiteitenbesluit (Wet Milieubeheer). Ook kunnen we u bijvoorbeeld helpen een energielabelsprong te maken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de EED-audit, energiebesparingsonderzoek en andere energiemaatregelen? Neem voor meer informatie contact op via onderstaand formulier.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties