Duurzaam vastgoed - in alle levensfases

Bedrijven, organisaties en burgers worden allemaal aangespoord om een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) en de afspraken die in 2015 zijn ondertekend door de Wereldleiders tijdens de klimaatconferentie in Parijs. De vastgoedsector kan, en moet, het verschil maken als het gaat om Environment, Social en Governance (ESG). Maar hoe zetten vastgoedeigenaren en -beheerders ESG-beleid en -doelstellingen om in een tastbaar en meetbaar actieplan? SGS Search kan u hierbij helpen.

Gedreven door het wettelijk kader, maar zeker ook door de eigen overtuiging, pakt de vastgoedsector zelf voortvarend de handschoen op voor de duurzaamheid van gebouwen. Steeds meer vastgoedfondsen, beleggers, eigenaren en managers streven ernaar inzicht te krijgen in de ESG-prestaties van potentiële beleggingen. En dat is niet zonder reden: de ESG-score van vastgoed en de mate waarin aan de taxonomie criteria wordt voldaan, vormen belangrijke indicatoren voor de winstverwachting op de langere termijn. Een duurzaam gebouw is beter toegerust voor de toekomst: het heeft een hogere marktwaarde, lagere exploitatiekosten en is ook aantrekkelijker voor huurders.

Big footprint = Big impact

De voetafdruk van de vastgoedsector is groot, wat betekent dat een positieve verandering ook een aanzienlijke impact kan hebben. De sector kan daarom een substantiële bijdrage leveren aan het bereiken van de SDG's en de doelstellingen van het Akkoord van Parijs.

De vastgoedsector:

  • Bevat ongeveer 80 procent van al het gebruikte materiaal
  • Is verantwoordelijk voor 40 procent van 's werelds primaire energieverbruik
  • Is verantwoordelijk voor een derde van alle door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot
  • Is verantwoordelijk voor de helft van 's werelds rijkdom
  • Heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling en het beheer van de leef- en werkomgeving van mensen
  • Is direct kwetsbaar voor klimaatveranderingen zoals opwarming van de aarde, overstromingen en aardbevingen

ESG en de EU Taxonomy in de vastgoedsector

De EU Taxonomy is een wetenschappelijk onderbouwd classificatiesysteem dat naar verwachting de wereldwijde standaard gaat worden bij de beoordeling of een economische activiteit al dan niet duurzaam is. Het systeem is in het leven geroepen om investeringen te sturen en in lijn te brengen met de klimaatdoelstellingen van de EU, zoals geformuleerd in het klimaatakkoord van Parijs. Investeerders zouden door de EU Taxonomy meer zekerheid en bescherming krijgen, bedrijven worden geholpen om klimaatvriendelijker te worden en investeringen kunnen worden verplaatst naar plaatsen waar ze het hardst nodig zijn.

Meer weten over de EU Taxonomy? Bekijk ons FAQ EU Taxonomy

ESG-prestaties en de taxonomie-criteria van de EU staan hoog op de beleidsagenda. Dit gaat verder dan het doen van uitspraken in jaarverslagen: de sector werkt hard aan het verduurzamen van portefeuilles en er wordt hoge prioriteit gegeven aan duurzame bouw en circulair slopen

Vastgoed verduurzamen 

Tastbare & meetbare duurzaamheid

SGS Search helpt vastgoedeigenaren om invulling te geven aan hun ESG-strategie en doelstellingen. Verwacht van ons geen theoretische verhandelingen, maar concrete verbeteringen die een meetbare bijdrage leveren aan duurzaamheid op assetniveau. Dit doen wij door middel van inspecties, validaties, projectmanagement en monitoring, in alle levenscyclusfasen van het vastgoed: aan- en verkoop, gebruik, transitie en sloop.

Bent u klaar voor verandering?

En wilt u weten hoe u uw vastgoed scoort en het ESG-beleid en -doelstellingen omzet in een tastbaar en meetbaar actieplan? Neem contact met ons op, wij helpen graag uw vastgoed te verduurzamen.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan