Energie-audit

Grote ondernemingen en gemeenten in Nederland zijn verplicht om een energie-audit uit te voeren. Deze verplichting volgt uit de Europese Energie Efficiency Richtlijn (EER) die de Europese Commissie in 2012 vaststelde. Hoe kunt u aan deze verplichting voldoen? En belangrijker nog: welke kansen brengt de energie-audit met zich mee?

Waarom een energie-audit?

Met de energie-audit verzamelt u actuele informatie over het energieverbruik in uw onderneming of gemeente. Van gebouwen, processen, installaties, vervoer en warmte. Daarnaast wordt de mogelijke energiebesparing in kaart gebracht. De Europese Commissie wil bedrijven en instellingen met de Energy Efficiency Directive (EED) motiveren om (meer) maatregelen te treffen om energie te besparen. De audit moet minstens elke vier jaar worden herhaald.

Energie-audit

Energie-audit; voor wie?

Telt uw onderneming of gemeente meer dan 250 medewerkers? Of heeft de onderneming/gemeente een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is de energie-audit op uw onderneming/gemeente van toepassing. Download nu de whitepaper Energie-audit voor meer informatie over het wettelijke kader bij de energie-audit.

Uitzonderingen

Voor sommige ondernemingen geldt de EED-verplichting niet, omdat zij al standaard een audit uitvoeren. Bijvoorbeeld voor bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE). Ook bedrijven met een ISO 50001 certificaat of een ISO 14001 met aanvullend een ISO 14051 certificaat, hoeven de energie-audit niet uit te laten voeren.

Nulmeting

De energie-audit is een nulmeting en geeft u inzicht waar u nu staat op het gebied van energieverbruik. Veel ondernemers gebruiken de inzichten uit de nulmeting om hun vastgoedbeleid aan te passen. En om een Plan van Aanpak te maken om te voldoen aan de lijst met erkende maatregelen uit het Activiteitenbesluit (Wet Milieubeheer). 

Kansen in kaart

Als u SGS Search inschakelt om de energie-audit voor u uit te voeren, kunt u rekenen op een helder en gedetailleerd overzicht van het huidige energieverbruik in uw onderneming of gemeente. Plus een concrete lijst met besparingen die u kunt realiseren, waar mogelijk met kosten en terugverdientijden. Samen met u stellen we een plan van aanpak op om in de komende vier jaar een substantiële energiereductie te realiseren. SGS Search heeft alle expertise in huis om onderzoek uit te voeren op alle gebieden: gebouwen, processen, installaties, vervoer en warmte. En om u te ondersteunen bij het opstellen van een duurzaam vastgoedbeleid. U houdt altijd één aanspreekpunt, wij zorgen voor de totale regie.

Infographic

EED, EPK, Energielabel, EPC, Activiteitenbesluit… Snapt u het nog? De wet- en regelgeving op het gebied van energie in gebouwen verandert in een snel tempo. Weet u waar u als gebouweigenaar of huurder mee te maken heeft, in de verschillende levensfasen van het gebouw? SGS Search loodst u graag door het landschap van energieregelgeving. Bekijk de infographic!

Contact

Advies op maat of direct een offerte aanvragen? Neem contact op met Jeroen Kanselaar of Melanie Petit dit de la Roche via 088 - 214 66 00.

Jeroen Kanselaar en Melanie Petit dit de la Roche

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Downloads

Whitepaper energie-audit

Grotere ondernemingen in Nederland zijn verplicht een energie-audit uit te voeren.…

Download

Energieregelgeving in vastgoed

EED, EPK, Energielabel, EPC, Activiteitenbesluit… Snapt u het nog? De wet- en regelgeving…

Download

Gerelateerde diensten

Projectmanagement energieprestatie

Efficiënt energiegebruik bespaart kosten voor verwarming en koeling en spaart het milieu. Verstandig…

Lees meer

Duo-label

De energieprestaties van een verhuurd pand verbeteren? Het levert meer op als vastgoedeigenaar en huurder…

Lees meer

Energieprestatieadvies bestaande bouw (EPA)

Duurzame energieoplossingen hebben de toekomst. Hoe kunt u daar met uw vastgoed van profiteren? En hoe…

Lees meer

Energiescan

Duurzame energie is schoon èn in overvloed aanwezig. Daarom maken we er het liefst zoveel mogelijk gebruik…

Lees meer

Gerelateerde referenties