Eindcontroles na asbestsanering

Asbestsaneringen zijn aan strikte wettelijke regels gebonden. En terecht, want asbest kan gevaar opleveren voor mens en milieu. SGS Search kan uitsluitsel geven.


Eindcontroles na asbestsanering

Alle expertise in huis

Als onafhankelijk, door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd laboratorium kan SGS Search aannemers van dienst zijn door de eindcontrolemetingen uit te voeren. Ons laboratorium beschikt over de juiste apparatuur en goed opgeleide, gecertificeerde laboranten om eindcontroles na asbestsaneringen geheel volgens de regels van de wet uit te voeren.

Dat ontlast u als aannemer van de verantwoordelijkheid van de eindcontrole, omdat daarvoor een onafhankelijke partij is ingeschakeld. Dat geeft u de zekerheid dat bij de handhavende instantie geen enkele twijfel over de kwaliteit zal bestaan als de ruimte na de eindcontrole wordt vrijgegeven. 

Onderzoekstechnieken asbest

Wilt u meer weten over de technieken die bij asbestonderzoek worden gebruikt? Bekijk de speciale leaflet.

Duurzaam (bouwkundig) afschermen van asbest

Een asbestvondst leidt vaak tot vraagstukken: wat zijn de kosten, hoe borgen we de veiligheid en hoe organiseren we het onderhoud? De asbesthoudende toepassing kan bijvoorbeeld lastig te verwijderen zijn. Of soms is het economisch aantrekkelijker deze te laten zitten, zolang dit veilig is voor de gebruikers van de ruimte. Als verwijderen (in eerste instantie) niet mogelijk is, kan duurzaam afschermen van de asbesttoepassing een optie zijn. Meer informatie.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Downloads

Onderzoekstechnieken asbest onder de loep

Onderzoek in een geaccrediteerd laboratorium geeft uitsluitsel over de mogelijke…

Download

Asbestonderzoek in uw woning

In de meeste gevallen levert asbest geen risico op in uw woning. Het asbest zit vaak…

Download

Asbest in de installatiebranche

Ook al is asbest al meer dan 20 jaar verboden in Nederland, installateurs hebben…

Download

Asbestenquete 2015

De Nationale AsbestEnquête geeft inzicht in het asbestbeleid, de kennis van wet-…

Download

Asbestfeiten Magazine 2016

Hoe staat de asbestmarkt er anno nu precies voor? U leest het in het Asbestfeiten…

Download

Gerelateerde diensten

Contra-expertises

Twijfel is een slechte raadgever. In dat geval is het zaak om een onafhankelijke partij in te schakelen…

Lees meer

Stofonderzoek asbestvezels

Vaak zijn asbestvezels met het blote oog niet waar te nemen. Alleen stofonderzoek met behulp van microscopische…

Lees meer

Luchtonderzoek asbestvezels

Het inademen van asbestvezels is levensgevaarlijk. De trilharen in de longen kunnen de asbestvezels namelijk…

Lees meer

Visuele inspecties

Na een asbestsanering moet er altijd een eindcontrole plaatsvinden, voordat iemand de saneringslocatie…

Lees meer

Eindcontrolemetingen

Meten is weten. Doel van eindcontrolemetingen na asbestverwijdering is zeker te stellen dat een ruimte…

Lees meer

Asbestidentificaties

Wist u dat er in totaal 3500 verschillende asbesthoudende materialen zijn die regelmatig in gebouwen…

Lees meer

Gerelateerde referenties