LCA - levenscyclusanalyse van product en dienst

Met een levenscyclusanalyse (LCA) bepaalt u de milieubelasting van uw producten of diensten gedurende de hele (productie)keten. U ziet precies welke milieueffecten op welk moment optreden. De analyse is een belangrijke basis voor in aanbestedingen waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Ook is een LCA een ideale stimulator voor de duurzame ontwikkeling van de producten en de productieketen. Lees hier meer over de LCA of neem vrijblijvend contact met ons op via het formulier.

Wanneer een LCA?

Duurzaamheid is een belangrijke factor in aanbestedingsprocessen. Daardoor is er ook steeds meer behoefte aan inzicht in de milieuprestaties van producten en diensten. Onze LCA-dienst biedt uitkomst als:

  • U een projectmatige LCA nodig heeft, bijvoorbeeld om een aanbesteding te winnen.
  • Uw klant een EPD (Environmental Product Declaration) of MPRI (Milieu Relevante Product Informatie) vraagt. Wij kunnen dit efficiënt en tegen lage kosten realiseren.
  • U uw product wilt laten opnemen in de Nationale Milieudatabase.
  • U strategisch advies nodig heeft van iemand die de laatste en toekomstige ontwikkelingen en regelgeving kent.
  • Een bestaande LCA wilt toetsen. De LCA-deskundigen van SGS Search zijn erkend om LCA’s te reviewen voor (bijvoorbeeld) opname in de Nationale Milieudatabase.

Een LCA in het kort

Een levenscyclusanalyse is gebaseerd op de internationale normen ISO 14040 en ISO 14044. Voor de Nederlandse situatie werken wij voor bouwproducten met de SBK-bepalingsmethode. De milieueffecten van een product worden in elke fase van de levenscyclus inzichtelijk gemaakt: van grondstofwinning tot afvalverwerking. SGS Search analyseert onder andere het energie- en materiaalverbruik en de emissies naar lucht, water en bodem. Dit rekenen we om naar milieueffecten, zoals het broeikaseffect, aantasting van de ozonlaag en de verzuring van de oceaan. Het resultaat? Een milieuprofiel dat de basis vormt voor een milieuproductverklaring, een EPD of opname in de Nationale Milieudatabase.

Waarom SGS Search?

We gaan verder dan alleen het uitvoeren van de LCA. De analyse levert zeer specifieke duurzame informatie op. Op basis hiervan geven we advies over de verdere ontwikkeling van uw producten of diensten, en leggen we uit hoe u uw milieuprestaties commercieel inzet. SGS Search levert flexibele en op maat gemaakte oplossingen. Daarbij zijn we niet gebonden aan een bepaald softwaresysteem.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

WELL-certificering

WELL is het eerste en enige certificeringsysteem specifiek gericht op de gezondheid en het welzijn van gebouwgebruikers.…

Lees meer

Duurzaamheidsadvies bij nieuwbouw

Steeds meer opdrachtgevers geven de voorkeur aan een energieneutraal, energieopwekkend of duurzaam gebouw,…

Lees meer

BREEAM - duurzaamheidsbeoordeling vastgoed

Wilt u uw vastgoedobject laten beoordelen op duurzaamheid? Met als eindresultaat een internationaal erkend…

Lees meer

Organisatieadvies bij duurzaam ondernemen

Er zijn vele manieren om duurzaamheid te implementeren en integreren in uw organisatieprocessen. Uitgangspunt…

Lees meer

MVO Prestatieladder

Uw organisatie heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel of wil hier een start mee…

Lees meer

CO2-Prestatieladder

Als u concreet en gestructureerd uw energieverbruik wilt reduceren, dan biedt de CO2-Prestatieladder een goede…

Lees meer

LCA - levenscyclusanalyse van product en dienst

Met een levenscyclusanalyse (LCA) bepaalt u de milieubelasting van uw producten of diensten gedurende de hele…

Lees meer

Cradle to Cradle-productcertificering

Wilt u toekomstgericht en onderscheidend aan de slag met het verduurzamen van uw producten? Met het Cradle…

Lees meer

GPR - duurzaamheidsbeoordeling vastgoed

Wilt u meer inzicht in de duurzaamheid van uw vastgoedobject dan alleen de energieprestatie? GPR Gebouw is…

Lees meer

Advies bij herbestemmen en renovatie

Herbestemmen biedt gouden kansen voor onze bestaande gebouwde omgeving. In Nederland staan miljoenen vierkante…

Lees meer

Gerelateerde referenties