LCA - levenscyclusanalyse van product en dienst

Het belang van inzicht in milieuprestaties van producten en diensten neemt toe. Een levenscyclusanalyse (LCA) toont de milieuprestaties van de gehele keten van productie duidelijk aan. Het geeft u inzicht welke punten op het gebied van innovatie en verduurzaming voor u het meest effectief zijn. Een LCA kan leiden tot lagere milieukosten, meer bewustwording en een verbeterde concurrentiepositie.

Kansen bij duurzame aanbestedingen

Vooral in de grond-, weg- en waterbouwsector (GWW) en in de bouw biedt het gebruik van LCA's kansen in duurzame aanbestedingstrajecten. Producenten verstevigen hun positie in de markt, omdat grote opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat en ProRail gunningsvoordeel bieden aan bedrijven die aantonen dat ze duurzame producten maken met een lage MKI (milieukostenindicator)-waarde. 

Bepalen van milieueffecten

Een levenscyclusanalyse is gebaseerd op de internationale normen ISO 14040 en ISO 14044. Met de analyse maken we de milieueffecten van een product inzichtelijk in elke fase van de levenscyclus. Van grondstofwinning tot afvalverwerking. Naast het energie- en materiaalverbruik wordt ook de emissie naar lucht, water en bodem geïnventariseerd. Dit wordt vervolgens omgerekend naar milieueffecten, zoals broeikaseffect, aantasting van de ozonlaag en verzuring van de oceaan. Uiteindelijk resulteert de LCA in een milieuprofiel dat naast overige productgegevens de basis vormt voor een milieuproductverklaring, een Environmental Product Declaration (EPD).

Milieuprestatie van gebouwen en bouwwerken

Er zijn diverse rekeninstrumenten beschikbaar om de milieuprestatie van gebouwen en bouwwerken door te rekenen. Deze verschillen per sector:

  • Dubocalc (gebruikt door Rijkswaterstaat en ProRail)
  • GPR Gebouw
  • DGBC-Materialentool
  • milieuprestatieberekening (MPG)
  • de materiaalspecifieke rekentool Groen Beton

Lagere footprint

Als u een LCA heeft laten opstellen, kunt u het resultaat laten opnemen in de Nationale Milieudatabase. Daarmee wordt uw product beschikbaar in de rekentools en neemt de kans dat een aannemer uw goed presterende product selecteert toe. Bovendien heeft het een positief effect op uw duurzame imago omdat u als bedrijf aantoonbaar waarde hecht aan het creëren van een kleinere footprint.

SGS ondersteunt u graag bij:

  • het opstellen van LCA's van uw producten uit de grond-, weg- en waterbouwsector en de bouw;
  • reviews van LCA's door anderen voor producenten; deze zijn vereist voor invoer in de Nationale Milieudatabase en bij aanbestedingen.
  • ondersteuning van betonproducenten, betonwarenfabrikanten en aannemers bij het gebruik van de Groen Beton-tool, die door SGS is ontwikkeld voor SBRCURnet.
  • snelle uitvoering van een beknopte LCA in de aanbestedingsfase. Dit kan helpen bij het realiseren van een lage MKI. In de realisatiefase van het project wordt de volledige LCA afgerond.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Downloads

Kledingsector stap voor stap Cradle to Cradle

Het is één van de meest vervuilende industrieën, die van kleding. Welke positieve…

Download

Gerelateerde diensten

WELL-certificering

WELL is het eerste en enige certificeringsysteem specifiek gericht op de gezondheid en het welzijn van…

Lees meer

Duurzaamheidsadvies bij nieuwbouw

Steeds meer opdrachtgevers geven de voorkeur aan een energieneutraal, energieopwekkend of duurzaam gebouw,…

Lees meer

BREEAM - duurzaamheidsbeoordeling vastgoed

Wilt u uw vastgoedobject laten beoordelen op duurzaamheid? Met als eindresultaat een internationaal erkend…

Lees meer

Organisatieadvies bij duurzaam ondernemen

Er zijn vele manieren om duurzaamheid te implementeren en integreren in uw organisatieprocessen. Uitgangspunt…

Lees meer

MVO Prestatieladder

Uw organisatie heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel of wil hier een start…

Lees meer

CO2-Prestatieladder

Als u concreet en gestructureerd uw energieverbruik wilt reduceren, dan biedt de CO2-Prestatieladder…

Lees meer

LCA - levenscyclusanalyse van product en dienst

Het belang van inzicht in milieuprestaties van producten en diensten neemt toe. Een levenscyclusanalyse…

Lees meer

Cradle to Cradle-productcertificering

Wilt u toekomstgericht en onderscheidend aan de slag met het verduurzamen van uw producten? Met het Cradle…

Lees meer

GPR - duurzaamheidsbeoordeling vastgoed

Wilt u meer inzicht in de duurzaamheid van uw vastgoedobject dan alleen de energieprestatie? GPR Gebouw…

Lees meer

Advies bij herbestemmen en renovatie

Herbestemmen biedt gouden kansen voor onze bestaande gebouwde omgeving. In Nederland staan miljoenen…

Lees meer

Gerelateerde referenties