Duurzaamheidsadvies bij nieuwbouw

Steeds meer opdrachtgevers geven de voorkeur aan een energieneutraal, energieopwekkend of duurzaam gebouw, boven een conventioneel gebouwd pand. Dit blijkt uit een groeiende vraag naar duurzame bouwmaterialen en innovatieve energieoplossingen. Ook in renovatieprojecten speelt duurzaam (her)bouwen een belangrijke rol.

Gezonder gebouw, lagere kosten

Ondernemers en bestuurders worden zich steeds meer bewust van de rol die zij in de samenleving vervullen. Bovendien stijgen de energiekosten voortdurend, waardoor de exploitatiekosten van onroerend goed stijgen. Duurzame nieuwbouw loont. Er staan naast aantrekkelijke fiscale en subsidiemogelijkheden vaak ook lagere gebruikskosten tegenover, dankzij het gebruik van duurzame bouwmaterialen. En door lagere kosten vergroot u uw concurrentiepositie.

Duurzaam bouwen 

Duurzame investering

SGS Search beschikt over de mensen en de middelen om praktische oplossingen en adviezen te bieden op het gebied van energiezuinige en duurzaame nieuwbouw. Onze adviseurs versterken bouw- en ontwerpteams om uw wensen op het gebied van duurzaam bouwen en energiebesparing te concretiseren. Zij dragen vooral praktische oplossingen aan met betrekking tot duurzame bouwmaterialen, de toepassing ervan en energiebesparende systemen. Daarbij zijn zij in staat een kosten-batenanalyse op te stellen om de rendementen op korte, middellange en lange termijn in kaart te brengen.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

WELL-certificering

WELL is het eerste en enige certificeringsysteem specifiek gericht op de gezondheid en het welzijn van gebouwgebruikers.…

Lees meer

Duurzaamheidsadvies bij nieuwbouw

Steeds meer opdrachtgevers geven de voorkeur aan een energieneutraal, energieopwekkend of duurzaam gebouw,…

Lees meer

BREEAM - duurzaamheidsbeoordeling vastgoed

Wilt u uw vastgoedobject laten beoordelen op duurzaamheid? Met als eindresultaat een internationaal erkend…

Lees meer

Organisatieadvies bij duurzaam ondernemen

Er zijn vele manieren om duurzaamheid te implementeren en integreren in uw organisatieprocessen. Uitgangspunt…

Lees meer

MVO Prestatieladder

Uw organisatie heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel of wil hier een start mee…

Lees meer

CO2-Prestatieladder

Als u concreet en gestructureerd uw energieverbruik wilt reduceren, dan biedt de CO2-Prestatieladder een goede…

Lees meer

LCA - levenscyclusanalyse van product en dienst

Met een levenscyclusanalyse (LCA) bepaalt u de milieubelasting van uw producten of diensten gedurende de hele…

Lees meer

Cradle to Cradle-productcertificering

Wilt u toekomstgericht en onderscheidend aan de slag met het verduurzamen van uw producten? Met het Cradle…

Lees meer

GPR - duurzaamheidsbeoordeling vastgoed

Wilt u meer inzicht in de duurzaamheid van uw vastgoedobject dan alleen de energieprestatie? GPR Gebouw is…

Lees meer

Advies bij herbestemmen en renovatie

Herbestemmen biedt gouden kansen voor onze bestaande gebouwde omgeving. In Nederland staan miljoenen vierkante…

Lees meer

Gerelateerde referenties