Cradle to Cradle-productcertificering

Wilt u toekomstgericht en onderscheidend aan de slag met het verduurzamen van uw producten? Met het Cradle to Cradle-certificeringsproces maakt u de materialen van uw producten stap voor stap aantoonbaar duurzamer, zodat ze passen binnen het gedachtegoed van de circulaire economie. En u? U bespaart kosten, verhoogt de waarde van uw producten voor klanten en laat innovatie en creativiteit tot bloei komen binnen uw organisatie.

Het gedachtegoed

Het Cradle to Cradle-gedachtegoed helpt ondernemers om hun producten intelligenter te ontwerpen. Door producten te ontdoen van schadelijke stoffen, kunnen de afzonderlijke materialen volledig worden hergebruikt óf worden teruggegeven aan de natuur. De grondleggers van het Cradle to Cradle-gedachtegoed, Michael Braungart en William McDonough, schreven de boeken Cradle to Cradle en The Upcycle. Deze uitgaven verschenen op initiatief van SGS Search in het Nederlands.

De voordelen

Waarom is de Cradle to Cradle-productcertificering interessant voor u?

  • U verbetert de kwaliteit van uw producten.
  • U reduceert milieu- en veiligheidskosten in de productketen.
  • U versterkt uw marktpositie met een onderscheidend certificaat. Het certificaat is internationaal erkend.
  • U geeft antwoord op een groeiende marktvraag naar het Cradle to Cradle-certificaat.
  • U bevordert de creativiteit en innovatie binnen uw onderneming.
  • Uw producten sluiten aan binnen de circulaire economie.

Hoe gaat het in zijn werk?

SGS Search is door het Cradle to Cradle Products Innovation Institute als één van de eersten in Nederland gecertificeerd als General Assessor. Dit houdt in dat wij u kunnen begeleiden in het testen, analyseren en evalueren van uw product. Samen met u bekijken we welke stappen we moeten doorlopen om uw product klaar te maken voor certificering. Het Cradle to Cradle Products Innovation Institute beoordeelt uiteindelijk het product en geeft het certificaat af.

Het Cradle to Cradle-certificaat is onderverdeeld in vijf verschillende niveaus: Basic, Bronze, Silver, Gold en Platinum. In het certificeringsproces wordt een product beoordeeld op vijf verschillende categorieën: veiligheid van materialen, recycling, hernieuwbare energie en management van CO₂-emissies, waterbeleid en sociale verantwoordelijkheid.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met consultant Martijn Weening voor een vrijblijvend adviesgesprek: 088 – 214 66 00 of martijn.weening@sgs.com.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

WELL-certificering

WELL is het eerste en enige certificeringsysteem specifiek gericht op de gezondheid en het welzijn van gebouwgebruikers.…

Lees meer

Duurzaamheidsadvies bij nieuwbouw

Steeds meer opdrachtgevers geven de voorkeur aan een energieneutraal, energieopwekkend of duurzaam gebouw,…

Lees meer

BREEAM - duurzaamheidsbeoordeling vastgoed

Wilt u uw vastgoedobject laten beoordelen op duurzaamheid? Met als eindresultaat een internationaal erkend…

Lees meer

Organisatieadvies bij duurzaam ondernemen

Er zijn vele manieren om duurzaamheid te implementeren en integreren in uw organisatieprocessen. Uitgangspunt…

Lees meer

MVO Prestatieladder

Uw organisatie heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel of wil hier een start mee…

Lees meer

CO2-Prestatieladder

Als u concreet en gestructureerd uw energieverbruik wilt reduceren, dan biedt de CO2-Prestatieladder een goede…

Lees meer

LCA - levenscyclusanalyse van product en dienst

Met een levenscyclusanalyse (LCA) bepaalt u de milieubelasting van uw producten of diensten gedurende de hele…

Lees meer

Cradle to Cradle-productcertificering

Wilt u toekomstgericht en onderscheidend aan de slag met het verduurzamen van uw producten? Met het Cradle…

Lees meer

GPR - duurzaamheidsbeoordeling vastgoed

Wilt u meer inzicht in de duurzaamheid van uw vastgoedobject dan alleen de energieprestatie? GPR Gebouw is…

Lees meer

Advies bij herbestemmen en renovatie

Herbestemmen biedt gouden kansen voor onze bestaande gebouwde omgeving. In Nederland staan miljoenen vierkante…

Lees meer

Gerelateerde referenties