Wat betekent de EU Taxonomy voor uw vastgoed?

Door het klimaatakkoord van Parijs en een groeiende regelgeving vanuit de EU, wordt duurzaam vastgoed belangrijker dan ooit. De EU Taxonomy of taxonomie is een wetenschappelijk onderbouwd classificatiesysteem dat naar verwachting de wereldwijde standaard wordt bij de beoordeling of een economische activiteit al dan niet duurzaam is. Het doel van Taxonomy is om investeringen te sturen en in lijn te brengen met de klimaatdoelstellingen van de EU.

Investeerders zouden door de EU Taxonomy meer zekerheid en bescherming krijgen, bedrijven worden geholpen om klimaatvriendelijker te worden en investeringen kunnen worden verplaatst naar plaatsen waar ze het hardst nodig zijn. De eerste verplichting die hieruit voortkomt is per 1 januari 2022 ingegaan en betreft vooralsnog een jaarlijkse rapportageplicht voor organisaties die financiële producten aanbieden en ondernemingen van openbaar belang (OOB) met meer dan 500 medewerkers.

Meer weten over de EU Taxonomy? Bekijk onze FAQ EU Taxonomy!

Taxonomy geldt voor iedereen

Ook kleinere organisaties zullen er op korte termijn aan moeten gaan geloven en doen er goed aan om de criteria in dit stadium al vrijwillig op te pakken, bijvoorbeeld door hun ESG-strategie richting te geven. Met een ESG-rapportage kunnen zij aantonen in hoeverre ze nu al in lijn liggen met de EU Taxonomy en hiermee direct inspelen op de veranderende marktvraag.

De EU Taxonomy kent zes milieudoelstellingen, waarvan twee reeds zijn uitgewerkt tot concrete criteria:

(1) de mitigatie en (2) adaptatie van klimaatverandering;
(3) het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen;
(4) de transitie naar een circulaire economie;
(5) de preventie en bestrijding van verontreiniging;
(6) de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen.

Op dit moment zijn alleen voor de eerste twee doelstellingen criteria ontwikkeld om te beoordelen of een economische activiteit aan de taxonomie voldoet. In de loop van 2022 worden naar verwachting ook de criteria voor de overige doelstellingen bekendgemaakt. Vanaf 1 januari 2023 wordt opnieuw een uitbreiding van de verplichtingen verwacht.

Is uw vastgoedinvestering Taxonomy proof? 

Wilt u weten of uw vastgoedinvestering voldoet aan de nieuwe Taxonomy eisen? Neem contact op met de specialisten van SGS Search!

 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan