Vastgoed ESG-scan

Environmental, Social and corporate Governance (ESG) is een steeds belangrijkere factor voor vastgoedinvesteerders in de keuze voor investeringsobjecten. Met de nieuw ontwikkelde ESG-scan beoordelen we uw gebouw gericht op duurzaamheid en milieu.

ESG-scan als aanvulling op TDD

Inspelend op de toenemende vraag naar inzicht in de ESG-prestaties van vastgoed ontwikkelden we de Vastgoed ESG-scan. Uniek aan dit instrument is dat de bekende ESG-thema’s vertaald zijn naar concrete inspectieparameters op gebouwniveau. Op basis van deskresearch en inspectie brengen we de prestaties van het gebouw op gebied van duurzaamheid snel in kaart. Dit maakt de ESG-scan een waardevolle aanvulling in een Technical Due Diligence-traject. Uiteraard kan de ESG-scan ook los van een TDD worden uitgevoerd.

Vastgoed ESG-scan

Resultaat: ESG-score

Met de scan krijgt u snel inzicht in de ESG-score van uw vastgoed. Het instrument is opgebouwd uit 14 hoofdonderwerpen met in totaal ruim 100 inspectieparameters. Na afronding van de scan ontvangt u:
• Een ESG-eindscore met daarbij inzicht in de score van het gebouw op alle 14 hoofdonderwerpen.
• Inzicht in de score van iedere inspectieparameter waardoor duidelijk wordt waar verbetering mogelijk is.
• Een risico-inventarisatie zodat u weet waar de grootste ESG-risico’s van het gebouw zitten.

Waarom investeren in duurzaam vastgoed?

ESG is niet meer weg te denken uit de investeringswereld en wordt door zowel institutionele beleggers als private equity partijen meegewogen bij de selectie van vastgoedobjecten. Door ESG mee te laten wegen in deze investeringsselectie, wordt een beter evenwicht gezocht tussen financieel economische resultaten en milieu, duurzaamheid en sociale belangen. In onze optiek gaan ‘profit, people en planet’ meer en meer hand in hand. Een duurzaam gebouw is immers toekomstbestendig, aantrekkelijk voor huurders en heeft een hogere marktwaarde en lagere exploitatiekosten.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan