Calamiteitenservice

Wanneer zich een calamiteit voordoet, dient er snel, daadkrachtig en deskundig te worden opgetreden. Voor de veiligheid van bewoners en omwonenden. Van publiek en medewerkers. Voor het milieu. Of voor de continuïteit van uw bedrijfsproces. SGS Search helpt direct. Vanuit onze landelijke vestigingen zijn we binnen maximaal anderhalf uur ter plekke. Met de juiste equipment. Met de juiste mensen en de juiste expertise. SGS Search, voor het geval dat…

Calamiteitenservice

Een veilig idee

Stel, er doet zich een acuut probleem voor bij de uitvoering van uw werk. Bij een asbestsanering bijvoorbeeld of een sloopproject. Het vermoeden rijst dat een gevaarlijke stof is vrijgekomen. Is dat het geval? Wat voor stof dan precies en in welke concentratie? Is de omgeving besmet, lopen omwonenden of uw eigen medewerkers gevaar?

SGS Search geeft u onmiddellijk uitsluitsel. Inclusief een heldere interpretatie van de onderzoeksresultaten en een gericht advies over wat te doen. Een veilig idee. 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Dump chemisch afval

Deskundige begeleiding bij milieucalamiteiten door dumpen chemisch afval

Lees meer

Roetonderzoek

Na een brand is er vaak veel roetschade. Voordat het roet verwijderd wordt, is het raadzaam om altijd…

Lees meer

Olfactorisch onderzoek

Na een brand blijven roet en bluswater in een gebouw of object achter. Vaak ontstaat er schimmelvorming…

Lees meer

Communicatieadvies

Communicatie in crisissituaties is vaak van cruciaal belang. De juiste informatie moet op het juiste…

Lees meer

Contra-expertises

Twijfel is een slechte raadgever. In dat geval is het zaak om een onafhankelijke partij in te schakelen…

Lees meer

Opvang milieupiketdienst

Gemeenten en milieudiensten hebben milieupiketdiensten die dag en nacht bemand moeten zijn voor het geval…

Lees meer

Ondersteuning crisisteams

Een ongeluk zit in een klein hoekje, helaas. Incidenten en calamiteiten kunnen zich overal voordoen,…

Lees meer

Bepaling verontreiningsomvang

Bij een incident of calamiteit kan asbest vrijkomen dat het omringende gebied verontreinigd. Dan is het…

Lees meer

Milieukundige onderzoeken

Hoe goed de voorzorgsmaatregelen en het veiligheidsmanagement ook zijn, er kan zich altijd een incident…

Lees meer

Risicobeoordelingen asbest

Aan welke gezondheidsrisico’s zijn gebouwgebruikers blootgesteld als uit asbestinventarisatie blijkt…

Lees meer

Inzet calamiteitenlaboratoria

Bij incidenten en calamiteiten is snelle en deskundige inzet van onderzoeks-, crisis- en hulpteams vereist.…

Lees meer

Gerelateerde referenties