Vaststellen omvang verontreinigd gebied

Bij een incident of calamiteit waarbij asbest is vrijgekomen, kan het omringende gebied verontreinigd raken. Er is dan sprake van lucht- of bodemverontreiniging. Dan is het zaak zo snel mogelijk de omvang van het verontreinigde gebied te bepalen aan de hand van een visuele inspectie en door lucht-, stof- en bodemmonsters te nemen. Hiermee kan de verspreiding van asbestverdachte materialen worden bepaald, zodat het gebied kan worden afgezet.

Compleet dienstenpakket

De gecertificeerde inspecteurs en milieukundige adviseurs van SGS Search komen onmiddellijk in actie, 24 uur per dag en in heel Nederland, om de omvang van het verontreinigd gebied te bepalen. Dit doen zij op basis van het landelijk geldende ‘Plan van aanpak asbestbrand’. De opdrachtgever krijgt zo snel mogelijk een helder rapport in handen, met daarin de omvang van het verontreinigde gebied. Onze adviseurs geven direct passend advies om de risico’s voor mens en milieu zoveel mogelijk te beperken.

Bepalen verontreinigingsomvang

Snelle analyse

Voor snelle analyse van monsters maken we gebruik van ons eigen onafhankelijke en geaccrediteerde laboratorium. Met mobiele laboratoria zijn we in staat door het hele land en 24 uur per dag monsters te analyseren. Als de regelgeving daarom vraagt, wordt asbestverdacht materiaal na optische microscopie onderzocht met geavanceerde Scanning Elektronen Microscopie (SEM).

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan