Vaststellen omvang verontreinigd gebied

Bij een incident of calamiteit waarbij asbest is vrijgekomen, kan het omringende gebied verontreinigd raken. Dan is het zaak zo snel mogelijk de omvang van het verontreinigde gebied te bepalen aan de hand van een visuele inspectie en door lucht-, stof- en bodemmonsters te nemen. Hiermee kan de verspreiding van asbestverdachte materialen worden bepaald, zodat het gebied kan worden afgezet.

Compleet dienstenpakket

De gecertificeerde inspecteurs en milieukundige adviseurs van SGS Search komen onmiddellijk in actie, 24 uur per dag en in heel Nederland, om de omvang van het verontreinigd gebied te bepalen. Dit doen zij op basis van het landelijk geldende ‘Plan van aanpak asbestbrand’. De opdrachtgever krijgt zo snel mogelijk een helder rapport in handen, met daarin de omvang van het verontreinigde gebied. Onze adviseurs geven direct passend advies om de risico’s voor mens en milieu zoveel mogelijk te beperken.

Bepalen verontreinigingsomvang

Snelle analyse

Voor snelle analyse van monsters maken we gebruik van ons eigen onafhankelijke en geaccrediteerde laboratorium. Met mobiele laboratoria zijn we in staat door het hele land en 24 uur per dag monsters te analyseren. Als de regelgeving daarom vraagt, wordt asbestverdacht materiaal na optische microscopie onderzocht met geavanceerde Scanning Elektronen Microscopie (SEM).

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Bodem- en waterbodemonderzoek

Veilig werken in de bodem start met inzicht in de feiten. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning,…

Lees meer

Roet- en/of HCL-onderzoek

Tijdens een brand kunnen schadelijke verbrandingsproducten vrijkomen, zoals roet of HCL (waterstofchloride).…

Lees meer

Dump chemisch afval

Het illegaal dumpen van chemisch afval in de openbare ruimte komt helaas steeds vaker voor. Afval van bijvoorbeeld…

Lees meer

Bluswateronderzoek

Tijdens het blussen van een brand gebruikt de brandweer heel wat liters water. Ondanks dat er maatregelen…

Lees meer

Inventarisatie en berging gevaarlijke stoffen

Is de brand geblust en de brandhaard vrijgegeven door politie en brandweer? Dan is het tijd voor de sloop…

Lees meer

Juridische ondersteuning

Calamiteiten roepen vaak juridische vragen op. Wie is verantwoordelijk voor de calamiteit en op wie kunnen…

Lees meer

Eerste risicobeoordeling

In het geval van een milieucalamiteit, is snel inzicht in de feiten van groot belang. Een eerste risicoanalyse…

Lees meer

Projectbegeleiding, sanering, reconditionering

In het geval van een calamiteit is de eerste prioriteit om inzicht te krijgen in de risico’s voor mens en…

Lees meer

Vaststellen omvang verontreinigd gebied

Bij een incident of calamiteit waarbij asbest is vrijgekomen, kan het omringende gebied verontreinigd raken.…

Lees meer

Calamiteitenmanagement

Snel, daadkrachtig en deskundig handelen: daar draait het om bij een milieucalamiteit, zoals een asbestbrand.…

Lees meer

Nader onderzoek en advies

Om te bepalen hoe te handelen na een (asbest)calamiteit, wordt er altijd een eerste risicobeoordeling gedaan.…

Lees meer

Communicatie en beleidsondersteuning

Communicatie in crisissituaties is vaak van cruciaal belang. De juiste informatie moet op het juiste tijdstip…

Lees meer

Eindcontrole na een calamiteit

Natuurlijk wilt u als opdrachtgever de absolute zekerheid dat een gebied of gebouw na een calamiteit weer…

Lees meer

Lucht- en stofmetingen gevaarlijke stoffen

We spreken van een milieucalamiteit als er gevaarlijke stoffen vrijkomen, die mogelijk een risico opleveren…

Lees meer

Gerelateerde referenties