Roet- en/of HCL-onderzoek

Tijdens een brand kunnen schadelijke verbrandingsproducten vrijkomen, zoals roet of HCL (waterstofchloride). Deze stoffen kunnen in de nasleep van een calamiteit schade veroorzaken, die in eerste instantie niet herkend wordt. Het is daarom raadzaam om na een brand altijd een roetonderzoek te laten verrichten. Met behulp van de meest geavanceerde microscopische technieken wordt de exacte omvang van de roetschade bepaald.

Roet verwijderen? Roetonderzoek helpt

Roet en HCL zo adequaat mogelijk verwijderen: na een brand is dat prioriteit. Gedegen roetonderzoek helpt u hierbij. Voor een roetonderzoek komen onze inspecteurs naar uw locatie. Zij voeren een visuele inspectie van de roetschade uit en nemen monsters. Zo sporen we ook de onzichtbare delen van het roet op; roetdelen kunnen namelijk diep doordringen in poreuze materialen. De monsters worden in ons gecertificeerde laboratorium geanalyseerd. We stellen u vervolgens snel en met heldere rapportages op de hoogte van de resultaten.Olfactorisch onderzoek

Altijd beschikbaar voor roetonderzoek

SGS Search is 24 uur per dag en 7 dagen per week binnen heel Nederland beschikbaar voor onderzoek naar roet en HCL. We zijn onafhankelijk en stellen precies voor u vast wat uw roetschade is. Ook om roet te verwijderen, bent u bij ons aan het juiste adres. SGS Search verzorgt op uw verzoek de selectie van de juiste leverancier hiervoor.

 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Bodem- en waterbodemonderzoek

Veilig werken in de bodem start met inzicht in de feiten. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning,…

Lees meer

Roet- en/of HCL-onderzoek

Tijdens een brand kunnen schadelijke verbrandingsproducten vrijkomen, zoals roet of HCL (waterstofchloride).…

Lees meer

Dump chemisch afval

Het illegaal dumpen van chemisch afval in de openbare ruimte komt helaas steeds vaker voor. Afval van bijvoorbeeld…

Lees meer

Bluswateronderzoek

Tijdens het blussen van een brand gebruikt de brandweer heel wat liters water. Ondanks dat er maatregelen…

Lees meer

Inventarisatie en berging gevaarlijke stoffen

Is de brand geblust en de brandhaard vrijgegeven door politie en brandweer? Dan is het tijd voor de sloop…

Lees meer

Juridische ondersteuning

Calamiteiten roepen vaak juridische vragen op. Wie is verantwoordelijk voor de calamiteit en op wie kunnen…

Lees meer

Eerste risicobeoordeling

In het geval van een milieucalamiteit, is snel inzicht in de feiten van groot belang. Een eerste risicoanalyse…

Lees meer

Projectbegeleiding, sanering, reconditionering

In het geval van een calamiteit is de eerste prioriteit om inzicht te krijgen in de risico’s voor mens en…

Lees meer

Vaststellen omvang verontreinigd gebied

Bij een incident of calamiteit waarbij asbest is vrijgekomen, kan het omringende gebied verontreinigd raken.…

Lees meer

Calamiteitenmanagement

Snel, daadkrachtig en deskundig handelen: daar draait het om bij een milieucalamiteit, zoals een asbestbrand.…

Lees meer

Nader onderzoek en advies

Om te bepalen hoe te handelen na een (asbest)calamiteit, wordt er altijd een eerste risicobeoordeling gedaan.…

Lees meer

Communicatie en beleidsondersteuning

Communicatie in crisissituaties is vaak van cruciaal belang. De juiste informatie moet op het juiste tijdstip…

Lees meer

Eindcontrole na een calamiteit

Natuurlijk wilt u als opdrachtgever de absolute zekerheid dat een gebied of gebouw na een calamiteit weer…

Lees meer

Lucht- en stofmetingen gevaarlijke stoffen

We spreken van een milieucalamiteit als er gevaarlijke stoffen vrijkomen, die mogelijk een risico opleveren…

Lees meer

Gerelateerde referenties