Projectbegeleiding, sanering, reconditionering

In het geval van een calamiteit is de eerste prioriteit om inzicht te krijgen in de risico’s voor mens en milieu, en deze waar mogelijk te beperken. Als de eerste storm is gaan liggen, is het tijd voor de sanering en/of reconditionering van het gebouw of het gebied. SGS Search kan zorg dragen voor de begeleiding van deze werkzaamheden.

Gevaarlijke stoffen

Bij een calamiteit kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen, zoals asbest. Het is dan van groot belang dat de omgeving wordt onderzocht op eventuele asbestverontreiniging. Wordt er asbest aangetroffen? Dan moet dit volgens de geldende richtlijnen worden gesaneerd. De experts van SGS Search hebben jarenlange ervaring met het begeleiden van sanering en reconditionering na een calamiteit. Zij staan voor u klaar, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

Projectbegeleiding, sanering, reconditionering

Rechtstreeks of via verzekeraar

SGS Search is een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau dat snel onderzoek uitvoert en deskundig adviseert bij incidenten en calamiteiten. Dat doen onze adviseurs al vele jaren voor gemeenten, milieudiensten, provincies, waterschappen of voor gedupeerden. Vastgoedeigenaars, terreineigenaren en de industrie kunnen onze adviseurs rechtstreeks inschakelen of op advies van hun verzekeraar. De opdracht voor eventuele schoonmaak- en/of reconditioneringswerkzaamheden dient bij voorkeur rechtstreeks door de eigenaar (veroorzaker) gegeven te worden.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Bodem- en waterbodemonderzoek

Veilig werken in de bodem start met inzicht in de feiten. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een bouw-…

Lees meer

Roet- en/of HCL-onderzoek

Tijdens een brand kunnen schadelijke verbrandingsproducten vrij komen, zoals roet of HCL (waterstofchloride).…

Lees meer

Dump chemisch afval

Het illegaal dumpen van chemisch afval in de openbare ruimte komt helaas steeds vaker voor. Afval van…

Lees meer

Bluswateronderzoek

Tijdens het blussen van een brand gebruikt de brandweer heel wat liters water. Ondanks dat er maatregelen…

Lees meer

Inventarisatie en berging gevaarlijke stoffen

Is de brand geblust en de brandhaard vrijgegeven door politie en brandweer? Dan is het tijd voor de sloop…

Lees meer

Juridische ondersteuning

Calamiteiten roepen vaak juridische vragen op. Wie is verantwoordelijk voor de calamiteit en op wie kunnen…

Lees meer

Eerste risicobeoordeling

In het geval van een milieucalamiteit, is snel inzicht in de feiten van groot belang. Een eerste risicobeoordeling…

Lees meer

Projectbegeleiding, sanering, reconditionering

In het geval van een calamiteit is de eerste prioriteit om inzicht te krijgen in de risico’s voor mens…

Lees meer

Vaststellen omvang verontreinigd gebied

Bij een incident of calamiteit waarbij asbest is vrijgekomen, kan het omringende gebied verontreinigd…

Lees meer

Calamiteitenmanagement

Snel, daadkrachtig en deskundig handelen: daar draait het om bij een milieucalamiteit, zoals een asbestbrand.…

Lees meer

Nader onderzoek en advies

Om te bepalen hoe te handelen na een (asbest)calamiteit, wordt er altijd een eerste risicobeoordeling…

Lees meer

Communicatie en beleidsondersteuning

Communicatie in crisissituaties is vaak van cruciaal belang. De juiste informatie moet op het juiste…

Lees meer

Eindcontrole na een calamiteit

Natuurlijk wilt u als opdrachtgever de absolute zekerheid dat een gebied of gebouw na een calamiteit…

Lees meer

Lucht- en stofmetingen gevaarlijke stoffen

We spreken van een milieucalamiteit als er gevaarlijke stoffen vrijkomen, die mogelijk een risico opleveren…

Lees meer

Gerelateerde referenties