Projectbegeleiding, sanering, reconditionering

In het geval van een calamiteit is de eerste prioriteit om inzicht te krijgen in de risico’s voor mens en milieu, en deze waar mogelijk te beperken. Als de eerste storm is gaan liggen, is het tijd voor de sanering en/of reconditionering van het gebouw of het gebied. SGS Search kan zorg dragen voor de volledige begeleiding van deze werkzaamheden, van calamiteitenplan tot herstel.

Is er een calamiteitenplan?

Bij een calamiteit kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen, zoals asbest. Daar hoort een calamiteitenplan bij. Het is van groot belang dat de omgeving wordt onderzocht op eventuele asbestverontreiniging. Wordt er asbest aangetroffen? Dan moet dit volgens de geldende richtlijnen worden gesaneerd. De experts van SGS Search hebben jarenlange ervaring met het begeleiden van sanering en reconditionering na een calamiteit. Zij staan voor u klaar, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

Projectbegeleiding, sanering, reconditionering

Altijd onafhankelijke calamiteitenservice 

SGS Search is een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau dat snel onderzoek uitvoert en deskundig adviseert bij incidenten en calamiteiten. Onze adviseurs verlenen al vele jaren calamiteitenservice aan gemeenten, milieudiensten, provincies, waterschappen of voor gedupeerden. Vastgoedeigenaars, terreineigenaren en de industrie kunnen onze adviseurs rechtstreeks inschakelen of op advies van hun verzekeraar. De opdracht voor eventuele schoonmaak- en/of reconditioneringswerkzaamheden dient bij voorkeur rechtstreeks door de eigenaar (veroorzaker) gegeven te worden.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan