Lucht- en stofmetingen gevaarlijke stoffen

We spreken van een milieucalamiteit als er gevaarlijke stoffen vrijkomen, die mogelijk een risico opleveren voor mens of milieu. Bijvoorbeeld asbest, dioxine of andere chemische stoffen. Deze stoffen kunnen bij een calamiteit in de lucht, de bodem of het water terechtkomen. Lucht- en stofmetingen geven snel uitsluitsel over de aard en mate van de verontreiniging.

24/7 en binnen 2 uur op locatie

Gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij een milieucalamiteit kunnen zowel in de binnen- als buitenlucht een risico voor de directe aanwezigen en/of voor de omgeving vormen. De experts van SGS Search kunnen zowel stofspecifieke als breedspectrum lucht- en stofmetingen voor u uitvoeren. We zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en altijd binnen 2 uur op locatie om onderzoek te doen.

Helder, inzichtelijk rapport

Lucht-en-stofmetingen

Om lucht- en stofmetingen uit te voeren, maken onze specialisten gebruik van geavanceerde meetapparatuur. Zij analyseren de monsters en delen de onderzoeksresultaten met opdrachtgevers in een helder, inzichtelijk rapport. Als uit de meting blijkt dat de lucht, de bodem of het water inderdaad verontreinigd is, komen onze adviseurs met een advies hoe verder te handelen.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan