Lucht- en stofmetingen gevaarlijke stoffen

We spreken van een milieucalamiteit als er gevaarlijke stoffen vrijkomen, die mogelijk een risico opleveren voor mens of milieu. Bijvoorbeeld asbest, dioxine of andere chemische stoffen. Deze stoffen kunnen bij een calamiteit in de lucht, de bodem of het water terechtkomen. Lucht- en stofmetingen geven snel uitsluitsel over de aard en mate van de verontreiniging.

24/7 en binnen 2 uur op locatie

Gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij een milieucalamiteit kunnen zowel in de binnen- als buitenlucht een risico voor de directe aanwezigen en/of voor de omgeving vormen. De experts van SGS Search kunnen zowel stofspecifieke als breedspectrum lucht- en stofmetingen voor u uitvoeren. We zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en altijd binnen 2 uur op locatie om onderzoek te doen.

Helder, inzichtelijk rapport

Lucht-en-stofmetingen

Om lucht- en stofmetingen uit te voeren, maken onze specialisten gebruik van geavanceerde meetapparatuur. Zij analyseren de monsters en delen de onderzoeksresultaten met opdrachtgevers in een helder, inzichtelijk rapport. Als uit de meting blijkt dat de lucht, de bodem of het water inderdaad verontreinigd is, komen onze adviseurs met een advies hoe verder te handelen.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Bodem- en waterbodemonderzoek

Veilig werken in de bodem start met inzicht in de feiten. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning,…

Lees meer

Roet- en/of HCL-onderzoek

Tijdens een brand kunnen schadelijke verbrandingsproducten vrijkomen, zoals roet of HCL (waterstofchloride).…

Lees meer

Dump chemisch afval

Het illegaal dumpen van chemisch afval in de openbare ruimte komt helaas steeds vaker voor. Afval van bijvoorbeeld…

Lees meer

Bluswateronderzoek

Tijdens het blussen van een brand gebruikt de brandweer heel wat liters water. Ondanks dat er maatregelen…

Lees meer

Inventarisatie en berging gevaarlijke stoffen

Is de brand geblust en de brandhaard vrijgegeven door politie en brandweer? Dan is het tijd voor de sloop…

Lees meer

Juridische ondersteuning

Calamiteiten roepen vaak juridische vragen op. Wie is verantwoordelijk voor de calamiteit en op wie kunnen…

Lees meer

Eerste risicobeoordeling

In het geval van een milieucalamiteit, is snel inzicht in de feiten van groot belang. Een eerste risicoanalyse…

Lees meer

Projectbegeleiding, sanering, reconditionering

In het geval van een calamiteit is de eerste prioriteit om inzicht te krijgen in de risico’s voor mens en…

Lees meer

Vaststellen omvang verontreinigd gebied

Bij een incident of calamiteit waarbij asbest is vrijgekomen, kan het omringende gebied verontreinigd raken.…

Lees meer

Calamiteitenmanagement

Snel, daadkrachtig en deskundig handelen: daar draait het om bij een milieucalamiteit, zoals een asbestbrand.…

Lees meer

Nader onderzoek en advies

Om te bepalen hoe te handelen na een (asbest)calamiteit, wordt er altijd een eerste risicobeoordeling gedaan.…

Lees meer

Communicatie en beleidsondersteuning

Communicatie in crisissituaties is vaak van cruciaal belang. De juiste informatie moet op het juiste tijdstip…

Lees meer

Eindcontrole na een calamiteit

Natuurlijk wilt u als opdrachtgever de absolute zekerheid dat een gebied of gebouw na een calamiteit weer…

Lees meer

Lucht- en stofmetingen gevaarlijke stoffen

We spreken van een milieucalamiteit als er gevaarlijke stoffen vrijkomen, die mogelijk een risico opleveren…

Lees meer

Gerelateerde referenties