Juridische ondersteuning

Calamiteiten roepen vaak juridische vragen op. Wie is verantwoordelijk voor de calamiteit en op wie kunnen de kosten worden verhaald? Het is daarom voor meerdere betrokkenen bij een calamiteit raadzaam om juridische ondersteuning te raadplegen.

Flinke kostenpost

Bij een calamiteit is het beperken van de risico’s voor mens en milieu eerste prioriteit. Na afloop blijkt dat er echter vaak een flinke kostenpost achterblijft voor de provincie, gemeente of het waterschap. Dan rijst vaak de vraag of de overheid de gemaakte kosten kan verhalen op de veroorzaker. Juridische ondersteuning bij een calamiteit helpt om de mogelijkheden en verantwoordelijkheden in kaart te brengen.

Projectbegeleiding, sanering, reconditionering

Juridische consequenties

Wanneer beslissers in een crisissituatie in een vroeg stadium op de hoogte zijn van mogelijke juridisch consequenties, kan er gerichter actie worden ondernomen. Voor juridische ondersteuning verwijzen wij naar Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. U bereikt Edward Brans op 070-515 3232 of edward.brans@pelsrijcken.nl en Katrien Winterink op 070-515 3221 of katrien.winterink@pelsrijcken.nl. Neem voor meer informatie een kijkje op www.pelsrijcken.nl.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Bodem- en waterbodemonderzoek

Veilig werken in de bodem start met inzicht in de feiten. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning,…

Lees meer

Roet- en/of HCL-onderzoek

Tijdens een brand kunnen schadelijke verbrandingsproducten vrijkomen, zoals roet of HCL (waterstofchloride).…

Lees meer

Dump chemisch afval

Het illegaal dumpen van chemisch afval in de openbare ruimte komt helaas steeds vaker voor. Afval van bijvoorbeeld…

Lees meer

Bluswateronderzoek

Tijdens het blussen van een brand gebruikt de brandweer heel wat liters water. Ondanks dat er maatregelen…

Lees meer

Inventarisatie en berging gevaarlijke stoffen

Is de brand geblust en de brandhaard vrijgegeven door politie en brandweer? Dan is het tijd voor de sloop…

Lees meer

Juridische ondersteuning

Calamiteiten roepen vaak juridische vragen op. Wie is verantwoordelijk voor de calamiteit en op wie kunnen…

Lees meer

Eerste risicobeoordeling

In het geval van een milieucalamiteit, is snel inzicht in de feiten van groot belang. Een eerste risicoanalyse…

Lees meer

Projectbegeleiding, sanering, reconditionering

In het geval van een calamiteit is de eerste prioriteit om inzicht te krijgen in de risico’s voor mens en…

Lees meer

Vaststellen omvang verontreinigd gebied

Bij een incident of calamiteit waarbij asbest is vrijgekomen, kan het omringende gebied verontreinigd raken.…

Lees meer

Calamiteitenmanagement

Snel, daadkrachtig en deskundig handelen: daar draait het om bij een milieucalamiteit, zoals een asbestbrand.…

Lees meer

Nader onderzoek en advies

Om te bepalen hoe te handelen na een (asbest)calamiteit, wordt er altijd een eerste risicobeoordeling gedaan.…

Lees meer

Communicatie en beleidsondersteuning

Communicatie in crisissituaties is vaak van cruciaal belang. De juiste informatie moet op het juiste tijdstip…

Lees meer

Eindcontrole na een calamiteit

Natuurlijk wilt u als opdrachtgever de absolute zekerheid dat een gebied of gebouw na een calamiteit weer…

Lees meer

Lucht- en stofmetingen gevaarlijke stoffen

We spreken van een milieucalamiteit als er gevaarlijke stoffen vrijkomen, die mogelijk een risico opleveren…

Lees meer

Gerelateerde referenties