Inventarisatie en berging gevaarlijke stoffen

Is de brand geblust en de brandhaard vrijgegeven door politie en brandweer? Dan is het tijd voor de sloop van de brandhaard. Voordat deze van start kan gaan, moet de brandhaard worden geïnspecteerd op gevaarlijke stoffen of schadelijke restanten van de inventaris. Denk bijvoorbeeld aan asbest, zuren of chemicaliën.

Onderzoek en berging

Na afloop van een brand overleggen we met de gedupeerde en met de verzekeraars wat er met de brandhaard gebeurt. Voordat er überhaupt werkzaamheden kunnen plaatsvinden, wilt u als opdrachtgever weten of er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in het gebouw of de omgeving. De ervaren specialisten van SGS Search controleren aan de hand van monsters of er gevaarlijke stoffen in het spel zijn. Als dat het geval is, ondersteunen we u ook bij de correcte berging van het materiaal met gevaarlijke stoffen.

Inventarisatie en berging gevaarlijke stoffen

Mobiele laboratoria

Om snel uitsluitsel te geven, werkt SGS Search met mobiele laboratoria. Deze zijn uitgerust met alle benodigde apparatuur voor monstername, indicatieve analyse van materiaalmonsters en persoonlijke beschermingsmiddelen voor onze onderzoekers. Onze ervaren onderzoekers kunnen aan de hand van de indicatieve monsteranalyse, adviseren welke maatregelen u moet nemen om de brandhaard veilig op te ruimen.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan