Inventarisatie en berging gevaarlijke stoffen

Is de brand geblust en de brandhaard vrijgegeven door politie en brandweer? Dan is het tijd voor de sloop van de brandhaard. Voordat deze van start kan gaan, moet de brandhaard worden geïnspecteerd op gevaarlijke stoffen of schadelijke restanten van de inventaris. Denk bijvoorbeeld aan asbest, zuren of chemicaliën.

Onderzoek en berging

Na afloop van een brand overleggen we met de gedupeerde en met de verzekeraars wat er met de brandhaard gebeurt. Voordat er überhaupt werkzaamheden kunnen plaatsvinden, wilt u als opdrachtgever weten of er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in het gebouw of de omgeving. De ervaren specialisten van SGS Search controleren aan de hand van monsters of er gevaarlijke stoffen in het spel zijn. Als dat het geval is, ondersteunen we u ook bij de correcte berging van het materiaal met gevaarlijke stoffen.

Inventarisatie en berging gevaarlijke stoffen

Mobiele laboratoria

Om snel uitsluitsel te geven, werkt SGS Search met mobiele laboratoria. Deze zijn uitgerust met alle benodigde apparatuur voor monstername, indicatieve analyse van materiaalmonsters en persoonlijke beschermingsmiddelen voor onze onderzoekers. Onze ervaren onderzoekers kunnen aan de hand van de indicatieve monsteranalyse, adviseren welke maatregelen u moet nemen om de brandhaard veilig op te ruimen.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Bodem- en waterbodemonderzoek

Veilig werken in de bodem start met inzicht in de feiten. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning,…

Lees meer

Roet- en/of HCL-onderzoek

Tijdens een brand kunnen schadelijke verbrandingsproducten vrijkomen, zoals roet of HCL (waterstofchloride).…

Lees meer

Dump chemisch afval

Het illegaal dumpen van chemisch afval in de openbare ruimte komt helaas steeds vaker voor. Afval van bijvoorbeeld…

Lees meer

Bluswateronderzoek

Tijdens het blussen van een brand gebruikt de brandweer heel wat liters water. Ondanks dat er maatregelen…

Lees meer

Inventarisatie en berging gevaarlijke stoffen

Is de brand geblust en de brandhaard vrijgegeven door politie en brandweer? Dan is het tijd voor de sloop…

Lees meer

Juridische ondersteuning

Calamiteiten roepen vaak juridische vragen op. Wie is verantwoordelijk voor de calamiteit en op wie kunnen…

Lees meer

Eerste risicobeoordeling

In het geval van een milieucalamiteit, is snel inzicht in de feiten van groot belang. Een eerste risicoanalyse…

Lees meer

Projectbegeleiding, sanering, reconditionering

In het geval van een calamiteit is de eerste prioriteit om inzicht te krijgen in de risico’s voor mens en…

Lees meer

Vaststellen omvang verontreinigd gebied

Bij een incident of calamiteit waarbij asbest is vrijgekomen, kan het omringende gebied verontreinigd raken.…

Lees meer

Calamiteitenmanagement

Snel, daadkrachtig en deskundig handelen: daar draait het om bij een milieucalamiteit, zoals een asbestbrand.…

Lees meer

Nader onderzoek en advies

Om te bepalen hoe te handelen na een (asbest)calamiteit, wordt er altijd een eerste risicobeoordeling gedaan.…

Lees meer

Communicatie en beleidsondersteuning

Communicatie in crisissituaties is vaak van cruciaal belang. De juiste informatie moet op het juiste tijdstip…

Lees meer

Eindcontrole na een calamiteit

Natuurlijk wilt u als opdrachtgever de absolute zekerheid dat een gebied of gebouw na een calamiteit weer…

Lees meer

Lucht- en stofmetingen gevaarlijke stoffen

We spreken van een milieucalamiteit als er gevaarlijke stoffen vrijkomen, die mogelijk een risico opleveren…

Lees meer

Gerelateerde referenties