Eindcontrole na een calamiteit

Natuurlijk wilt u als opdrachtgever de absolute zekerheid dat een gebied of gebouw na een calamiteit weer veilig te betreden is. Juist bij een calamiteit is het zaak om een ervaren partner aan uw zijde te hebben, die precies weet wanneer en hoe te handelen. Met SGS Search heeft u een geaccrediteerd laboratorium als bondgenoot. Na onze eindcontrole kunt u gebieden en gebouwen met het volste vertrouwen vrijgeven.

Het onverwachte van een crisis

Een eindcontrole na een calamiteit is een specialisatie op zich. Denk hierbij aan alle onverwachte zaken die bij en tijdens een crisissituatie komen kijken, zoals de vele verontreinigde spullen in een pand of gebied. Wat is dan de juiste volgorde van aanpak? En welke meting is op welk moment het meest effectief? Zo moeten er nog veel meer keuzes gemaakt worden. 

Eindcontrole na calamiteit

Onafhankelijk en flexibel laboratorium

SGS Search heeft veel ervaring met eindcontroles na een calamiteit, zoals een (asbest)brand. We beschikken over een eigen onafhankelijk laboratorium en zijn hierdoor in staat om flexibel en accuraat eindcontroles uit te voeren. Omdat snelheid geboden is, hebben we de beschikking over mobiele laboratoria. Zo bepalen we direct de vezelconcentratie in lucht-, materiaal- en stofmonsters.

Heldere rapportage in handen

Wij zorgen dat u na de eindcontrole een heldere rapportage in handen heeft, voorzien van alle feiten. We voeren in heel Nederland, op ieder moment eindcontroles uit. Als u dat wenst nemen wij ook het totale calamiteitenmanagement op ons; we houden het overzicht en zorgen ervoor dat alle juiste stappen op het juiste moment worden genomen. Ook kunnen we de communicatie met bewoners, hulpdiensten, bevoegd gezag en pers voor u verzorgen.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Bodem- en waterbodemonderzoek

Veilig werken in de bodem start met inzicht in de feiten. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning,…

Lees meer

Roet- en/of HCL-onderzoek

Tijdens een brand kunnen schadelijke verbrandingsproducten vrijkomen, zoals roet of HCL (waterstofchloride).…

Lees meer

Dump chemisch afval

Het illegaal dumpen van chemisch afval in de openbare ruimte komt helaas steeds vaker voor. Afval van bijvoorbeeld…

Lees meer

Bluswateronderzoek

Tijdens het blussen van een brand gebruikt de brandweer heel wat liters water. Ondanks dat er maatregelen…

Lees meer

Inventarisatie en berging gevaarlijke stoffen

Is de brand geblust en de brandhaard vrijgegeven door politie en brandweer? Dan is het tijd voor de sloop…

Lees meer

Juridische ondersteuning

Calamiteiten roepen vaak juridische vragen op. Wie is verantwoordelijk voor de calamiteit en op wie kunnen…

Lees meer

Eerste risicobeoordeling

In het geval van een milieucalamiteit, is snel inzicht in de feiten van groot belang. Een eerste risicoanalyse…

Lees meer

Projectbegeleiding, sanering, reconditionering

In het geval van een calamiteit is de eerste prioriteit om inzicht te krijgen in de risico’s voor mens en…

Lees meer

Vaststellen omvang verontreinigd gebied

Bij een incident of calamiteit waarbij asbest is vrijgekomen, kan het omringende gebied verontreinigd raken.…

Lees meer

Calamiteitenmanagement

Snel, daadkrachtig en deskundig handelen: daar draait het om bij een milieucalamiteit, zoals een asbestbrand.…

Lees meer

Nader onderzoek en advies

Om te bepalen hoe te handelen na een (asbest)calamiteit, wordt er altijd een eerste risicobeoordeling gedaan.…

Lees meer

Communicatie en beleidsondersteuning

Communicatie in crisissituaties is vaak van cruciaal belang. De juiste informatie moet op het juiste tijdstip…

Lees meer

Eindcontrole na een calamiteit

Natuurlijk wilt u als opdrachtgever de absolute zekerheid dat een gebied of gebouw na een calamiteit weer…

Lees meer

Lucht- en stofmetingen gevaarlijke stoffen

We spreken van een milieucalamiteit als er gevaarlijke stoffen vrijkomen, die mogelijk een risico opleveren…

Lees meer

Gerelateerde referenties