Eindcontrole en validatie

Na sanering of reconditionering bij een calamiteit, wilt u als opdrachtgever weten of het gebouw of gebied weer veilig te betreden is. Een gedegen eindcontrole door een geaccrediteerd laboratorium geeft in deze situatie antwoord op belangrijke vragen. U kunt SGS Search inschakelen voor de eindcontrole en vrijgave van het terrein, maar bijvoorbeeld ook voor de validatie van de uitgevoerde werkzaamheden.

Mobiele laboratoria

SGS Search beschikt over een eigen onafhankelijk laboratorium, dat flexibel en accuraat eindcontroles uitvoert. Met onze mobiele laboratoria zijn we snel ter plaatse om direct de vezelconcentratie in lucht-, materiaal- en stofmonsters te bepalen. 

Eindcontrole en validatie

Is verder onderzoek noodzakelijk? Dan schakelen we snel met een van onze stationaire laboratoria, waar we door middel van Scanning Elektronen Microscopie nog nauwkeuriger kunnen meten.

Snel uitsluitsel

Na afloop van de eindcontrole beschikt u snel over een helder rapport met de bevindingen. Zo kunt u op uw beurt betrokkenen laten weten dat de omgeving weer veilig te betreden is. Als dat gewenst is, kan SGS Search u bij staan in de communicatie met bewoners, hulpdiensten, bevoegd gezag en eventueel met de pers.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Bodem- en waterbodemonderzoek

Veilig werken in de bodem start met inzicht in de feiten. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een bouw-…

Lees meer

Roet- en/of HCL-onderzoek

Tijdens een brand kunnen schadelijke verbrandingsproducten vrij komen, zoals roet of HCL (waterstofchloride).…

Lees meer

Dump chemisch afval

Het illegaal dumpen van chemisch afval in de openbare ruimte komt helaas steeds vaker voor. Afval van…

Lees meer

Bluswateronderzoek

Tijdens het blussen van een brand gebruikt de brandweer heel wat liters water. Ondanks dat er maatregelen…

Lees meer

Inventarisatie en berging gevaarlijke stoffen

Is de brand geblust en de brandhaard vrijgegeven door politie en brandweer? Dan is het tijd voor de sloop…

Lees meer

Juridische ondersteuning

Calamiteiten roepen vaak juridische vragen op. Wie is verantwoordelijk voor de calamiteit en op wie kunnen…

Lees meer

Vaststellen omvang verontreinigd gebied

Bij een incident of calamiteit waarbij asbest is vrijgekomen, kan het omringende gebied verontreinigd…

Lees meer

Eerste risicobeoordeling

In het geval van een milieucalamiteit, is snel inzicht in de feiten van groot belang. Een eerste risicobeoordeling…

Lees meer

Projectbegeleiding, sanering, reconditionering

In het geval van een calamiteit is de eerste prioriteit om inzicht te krijgen in de risico’s voor mens…

Lees meer

Calamiteitenmanagement

Snel, daadkrachtig en deskundig handelen: daar draait het om bij een milieucalamiteit, zoals een asbestbrand.…

Lees meer

Nader onderzoek en advies

Om te bepalen hoe te handelen na een (asbest)calamiteit, wordt er altijd een eerste risicobeoordeling…

Lees meer

Communicatie en beleidsondersteuning

Communicatie in crisissituaties is vaak van cruciaal belang. De juiste informatie moet op het juiste…

Lees meer

Eindcontrole en validatie

Na sanering of reconditionering bij een calamiteit, wilt u als opdrachtgever weten of het gebouw of gebied…

Lees meer

Lucht- en stofmetingen gevaarlijke stoffen

We spreken van een milieucalamiteit als er gevaarlijke stoffen vrijkomen, die mogelijk een risico opleveren…

Lees meer

Gerelateerde referenties