Eerste risicobeoordeling

In het geval van een milieucalamiteit, is snel inzicht in de feiten van groot belang. Een eerste risicoanalyse geeft antwoord op prangende vragen wat betreft veiligheid. Welke (gevaarlijke) stoffen zijn vrijgekomen? Wat zijn de risico’s voor mens en milieu? SGS Search is jaarrond 24/7 bereikbaar om ter plekke antwoord te geven op deze vragen.

Vervolgstappen bepalen

Na een telefoontje naar de meldkamer van SGS Search, is onze inspecteur altijd binnen twee uur ter plaatse. Als onderdeel van de eerste risicobeoordeling neemt hij in veel gevallen een monster, dat ter plekke wordt geanalyseerd. Dit om te bepalen of er milieugevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, zoals asbest. Met de uitkomsten van een eerste risicoanalyse, heeft de opdrachtgever alle benodigde informatie in handen om de vervolgstappen te bepalen. inzet calamiteitenlaboratoria

Is er asbest in het spel?

Bij asbestgerelateerde calamiteiten kunnen de specialisten van SGS Search u op de volgende punten van dienst zijn:

  • Monstername en analyse van asbestverdachte materialen op locatie
  • Het vaststellen van de omvang van het verontreinigde gebied
  • Advies op locatie over de te nemen maatregelen
  • Luchtonderzoek om de eventuele vezelemissie te bepalen
  • Kleefmonsteronderzoek om specifieke oppervlakten of binnenruimten te onderzoeken

Breed dienstenaanbod

Onze teams van deskundige onderzoekers en adviseurs zijn specialisten in milieukundig onderzoek en zijn – met calamiteitenlaboratoria door heel Nederland – snel beschikbaar. Zij kunnen de onderzoeksresultaten voor de hulpdiensten snel en inzichtelijk vertalen in doeltreffende maatregelen. Daarnaast ondersteunen we crisisteams, geven we communicatieadvies en zijn we desgevraagd een deskundig aanspreekpunt voor de gedupeerden, de hulpdiensten en de pers. Als er geen kostbare tijd verloren mag gaan om de schade voor mens en milieu te beperken, biedt SGS Search de juiste dienstverlening op maat.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Bodem- en waterbodemonderzoek

Veilig werken in de bodem start met inzicht in de feiten. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning,…

Lees meer

Roet- en/of HCL-onderzoek

Tijdens een brand kunnen schadelijke verbrandingsproducten vrijkomen, zoals roet of HCL (waterstofchloride).…

Lees meer

Dump chemisch afval

Het illegaal dumpen van chemisch afval in de openbare ruimte komt helaas steeds vaker voor. Afval van bijvoorbeeld…

Lees meer

Bluswateronderzoek

Tijdens het blussen van een brand gebruikt de brandweer heel wat liters water. Ondanks dat er maatregelen…

Lees meer

Inventarisatie en berging gevaarlijke stoffen

Is de brand geblust en de brandhaard vrijgegeven door politie en brandweer? Dan is het tijd voor de sloop…

Lees meer

Juridische ondersteuning

Calamiteiten roepen vaak juridische vragen op. Wie is verantwoordelijk voor de calamiteit en op wie kunnen…

Lees meer

Eerste risicobeoordeling

In het geval van een milieucalamiteit, is snel inzicht in de feiten van groot belang. Een eerste risicoanalyse…

Lees meer

Projectbegeleiding, sanering, reconditionering

In het geval van een calamiteit is de eerste prioriteit om inzicht te krijgen in de risico’s voor mens en…

Lees meer

Vaststellen omvang verontreinigd gebied

Bij een incident of calamiteit waarbij asbest is vrijgekomen, kan het omringende gebied verontreinigd raken.…

Lees meer

Calamiteitenmanagement

Snel, daadkrachtig en deskundig handelen: daar draait het om bij een milieucalamiteit, zoals een asbestbrand.…

Lees meer

Nader onderzoek en advies

Om te bepalen hoe te handelen na een (asbest)calamiteit, wordt er altijd een eerste risicobeoordeling gedaan.…

Lees meer

Communicatie en beleidsondersteuning

Communicatie in crisissituaties is vaak van cruciaal belang. De juiste informatie moet op het juiste tijdstip…

Lees meer

Eindcontrole na een calamiteit

Natuurlijk wilt u als opdrachtgever de absolute zekerheid dat een gebied of gebouw na een calamiteit weer…

Lees meer

Lucht- en stofmetingen gevaarlijke stoffen

We spreken van een milieucalamiteit als er gevaarlijke stoffen vrijkomen, die mogelijk een risico opleveren…

Lees meer

Gerelateerde referenties