Eerste risicobeoordeling

In het geval van een milieucalamiteit, is snel inzicht in de feiten van groot belang. Een eerste risicoanalyse geeft antwoord op prangende vragen wat betreft veiligheid. Welke (gevaarlijke) stoffen zijn vrijgekomen? Wat zijn de risico’s voor mens en milieu? SGS Search is jaarrond 24/7 bereikbaar om ter plekke antwoord te geven op deze vragen.

Vervolgstappen bepalen

Na een telefoontje naar de meldkamer van SGS Search, is onze inspecteur altijd binnen twee uur ter plaatse. Als onderdeel van de eerste risicobeoordeling neemt hij in veel gevallen een monster, dat ter plekke wordt geanalyseerd. Dit om te bepalen of er milieugevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, zoals asbest. Met de uitkomsten van een eerste risicoanalyse, heeft de opdrachtgever alle benodigde informatie in handen om de vervolgstappen te bepalen. inzet calamiteitenlaboratoria

Is er asbest in het spel?

Bij asbestgerelateerde calamiteiten kunnen de specialisten van SGS Search u op de volgende punten van dienst zijn:

  • Monstername en analyse van asbestverdachte materialen op locatie
  • Het vaststellen van de omvang van het verontreinigde gebied
  • Advies op locatie over de te nemen maatregelen
  • Luchtonderzoek om de eventuele vezelemissie te bepalen
  • Kleefmonsteronderzoek om specifieke oppervlakten of binnenruimten te onderzoeken

Breed dienstenaanbod

Onze teams van deskundige onderzoekers en adviseurs zijn specialisten in milieukundig onderzoek en zijn – met calamiteitenlaboratoria door heel Nederland – snel beschikbaar. Zij kunnen de onderzoeksresultaten voor de hulpdiensten snel en inzichtelijk vertalen in doeltreffende maatregelen. Daarnaast ondersteunen we crisisteams, geven we communicatieadvies en zijn we desgevraagd een deskundig aanspreekpunt voor de gedupeerden, de hulpdiensten en de pers. Als er geen kostbare tijd verloren mag gaan om de schade voor mens en milieu te beperken, biedt SGS Search de juiste dienstverlening op maat.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan