Communicatie en beleidsondersteuning

Communicatie in crisissituaties is vaak van cruciaal belang. De juiste informatie moet op het juiste tijdstip voorhanden zijn en de juiste personen bereiken. Dat geldt voor de informatie en de communicatie met betrekking tot het onderzoek bij incidenten en calamiteiten, maar ook voor de communicatie tussen de diverse hulpdiensten en het bevoegd gezag. SGS Search ondersteunt hulpdiensten en opdrachtgevers in het bepalen van het handelingsperspectief, perscommunicatie en bewonersvoorlichting.

Broodnodige rust

Crisiscommunicatie is een vak apart. Zelfs ervaren communicatieadviseurs vinden dit lastig. Dan vormt ondersteuning van deskundige adviseurs vaak een uitkomst. Vooral bij incidenten en calamiteiten moet alle aandacht gevestigd zijn op het oplossen van het probleem. Onrust kan dan een storende factor zijn die koste wat kost voorkomen moet worden. Goed communicatieadvies geeft de broodnodige rust waar crisisteams dan behoefte aan hebben.

Communicatie en beleidsondersteuning

Professionele ondersteuning

SGS Search is een internationaal opererend, onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau dat in de loop der jaren veel ervaring heeft opgedaan met onderzoek en advisering bij tal van incidenten en calamiteiten. Naast de daadwerkelijke ondersteuning van crisisteams, hulpverleners en het bevoegd gezag, zijn onze specialisten in staat om de crisiscommunicatie rondom een calamiteit in goede banen te leiden. Ze ondersteunen communicatieprofessionals door helder zicht te geven in de aard en de omvang van de ramp. Bovendien kunnen zij als professionals de onderzoeksresultaten vertalen in voor iedereen begrijpelijke, eenduidige taal. Desgevraagd fungeren zij ook als aanspreekpunt voor de communicatie tijdens een crisis en bereiden ze de persconferenties voor.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Bodem- en waterbodemonderzoek

Veilig werken in de bodem start met inzicht in de feiten. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning,…

Lees meer

Roet- en/of HCL-onderzoek

Tijdens een brand kunnen schadelijke verbrandingsproducten vrijkomen, zoals roet of HCL (waterstofchloride).…

Lees meer

Dump chemisch afval

Het illegaal dumpen van chemisch afval in de openbare ruimte komt helaas steeds vaker voor. Afval van bijvoorbeeld…

Lees meer

Bluswateronderzoek

Tijdens het blussen van een brand gebruikt de brandweer heel wat liters water. Ondanks dat er maatregelen…

Lees meer

Inventarisatie en berging gevaarlijke stoffen

Is de brand geblust en de brandhaard vrijgegeven door politie en brandweer? Dan is het tijd voor de sloop…

Lees meer

Juridische ondersteuning

Calamiteiten roepen vaak juridische vragen op. Wie is verantwoordelijk voor de calamiteit en op wie kunnen…

Lees meer

Eerste risicobeoordeling

In het geval van een milieucalamiteit, is snel inzicht in de feiten van groot belang. Een eerste risicoanalyse…

Lees meer

Projectbegeleiding, sanering, reconditionering

In het geval van een calamiteit is de eerste prioriteit om inzicht te krijgen in de risico’s voor mens en…

Lees meer

Vaststellen omvang verontreinigd gebied

Bij een incident of calamiteit waarbij asbest is vrijgekomen, kan het omringende gebied verontreinigd raken.…

Lees meer

Calamiteitenmanagement

Snel, daadkrachtig en deskundig handelen: daar draait het om bij een milieucalamiteit, zoals een asbestbrand.…

Lees meer

Nader onderzoek en advies

Om te bepalen hoe te handelen na een (asbest)calamiteit, wordt er altijd een eerste risicobeoordeling gedaan.…

Lees meer

Communicatie en beleidsondersteuning

Communicatie in crisissituaties is vaak van cruciaal belang. De juiste informatie moet op het juiste tijdstip…

Lees meer

Eindcontrole na een calamiteit

Natuurlijk wilt u als opdrachtgever de absolute zekerheid dat een gebied of gebouw na een calamiteit weer…

Lees meer

Lucht- en stofmetingen gevaarlijke stoffen

We spreken van een milieucalamiteit als er gevaarlijke stoffen vrijkomen, die mogelijk een risico opleveren…

Lees meer

Gerelateerde referenties