Communicatie en beleidsondersteuning

Communicatie in crisissituaties is vaak van cruciaal belang. De juiste informatie moet op het juiste tijdstip voorhanden zijn en de juiste personen bereiken. Dat geldt voor de informatie en de communicatie met betrekking tot het onderzoek bij incidenten en calamiteiten, maar ook voor de communicatie tussen de diverse hulpdiensten en het bevoegd gezag. SGS Search ondersteunt hulpdiensten en opdrachtgevers in het bepalen van het handelingsperspectief, perscommunicatie en bewonersvoorlichting.

Broodnodige rust

Crisiscommunicatie is een vak apart. Zelfs ervaren communicatieadviseurs vinden dit lastig. Dan vormt ondersteuning van deskundige adviseurs vaak een uitkomst. Vooral bij incidenten en calamiteiten moet alle aandacht gevestigd zijn op het oplossen van het probleem. Onrust kan dan een storende factor zijn die koste wat kost voorkomen moet worden. Goed communicatieadvies geeft de broodnodige rust waar crisisteams dan behoefte aan hebben.

Communicatie en beleidsondersteuning

Professionele ondersteuning

SGS Search is een internationaal opererend, onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau dat in de loop der jaren veel ervaring heeft opgedaan met onderzoek en advisering bij tal van incidenten en calamiteiten. Naast de daadwerkelijke ondersteuning van crisisteams, hulpverleners en het bevoegd gezag, zijn onze specialisten in staat om de crisiscommunicatie rondom een calamiteit in goede banen te leiden. Ze ondersteunen communicatieprofessionals door helder zicht te geven in de aard en de omvang van de ramp. Bovendien kunnen zij als professionals de onderzoeksresultaten vertalen in voor iedereen begrijpelijke, eenduidige taal. Desgevraagd fungeren zij ook als aanspreekpunt voor de communicatie tijdens een crisis en bereiden ze de persconferenties voor.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan