Bluswateronderzoek

Tijdens het blussen van een brand gebruikt de brandweer heel wat liters water. Ondanks dat er maatregelen worden genomen om de uitstroom van bluswater te beperken, is het bijna niet te voorkomen dat (verontreinigd) bluswater in omringende wateren of de waterbodem terechtkomt.

Snel alle informatie in handen

Bluswater kan verontreinigd zijn met olie, zuren, chemicaliën of asbest. Het is daarom van groot belang om na het blussen de waterbodem grondig te onderzoeken. De specialisten van SGS Search kunnen direct na de brand een bluswateronderzoek uitvoeren. Daarmee heeft u als opdrachtgever snel alle informatie in handen die u nodig heeft om eventuele maatregelen te treffen, zoals een sanering en/of lozing.
Bluswateronderzoek

Direct advies bij calamiteiten

SGS Search is een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau dat snel onderzoek kan uitvoeren en deskundig kan adviseren bij incidenten en calamiteiten. Dat doen onze adviseurs al vele jaren voor gemeenten, milieudiensten, provincies, waterschappen of voor de gedupeerden. Vastgoedeigenaars, terreineigenaren en de industrie kunnen onze adviseurs rechtstreeks inschakelen of op advies van hun verzekeraar. Onze teams zijn 24 uur per dag, zeven dagen in de week in het hele land inzetbaar en zijn binnen twee uur ter plekke.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Bodem- en waterbodemonderzoek

Veilig werken in de bodem start met inzicht in de feiten. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning,…

Lees meer

Roet- en/of HCL-onderzoek

Tijdens een brand kunnen schadelijke verbrandingsproducten vrijkomen, zoals roet of HCL (waterstofchloride).…

Lees meer

Dump chemisch afval

Het illegaal dumpen van chemisch afval in de openbare ruimte komt helaas steeds vaker voor. Afval van bijvoorbeeld…

Lees meer

Bluswateronderzoek

Tijdens het blussen van een brand gebruikt de brandweer heel wat liters water. Ondanks dat er maatregelen…

Lees meer

Inventarisatie en berging gevaarlijke stoffen

Is de brand geblust en de brandhaard vrijgegeven door politie en brandweer? Dan is het tijd voor de sloop…

Lees meer

Juridische ondersteuning

Calamiteiten roepen vaak juridische vragen op. Wie is verantwoordelijk voor de calamiteit en op wie kunnen…

Lees meer

Eerste risicobeoordeling

In het geval van een milieucalamiteit, is snel inzicht in de feiten van groot belang. Een eerste risicoanalyse…

Lees meer

Projectbegeleiding, sanering, reconditionering

In het geval van een calamiteit is de eerste prioriteit om inzicht te krijgen in de risico’s voor mens en…

Lees meer

Vaststellen omvang verontreinigd gebied

Bij een incident of calamiteit waarbij asbest is vrijgekomen, kan het omringende gebied verontreinigd raken.…

Lees meer

Calamiteitenmanagement

Snel, daadkrachtig en deskundig handelen: daar draait het om bij een milieucalamiteit, zoals een asbestbrand.…

Lees meer

Nader onderzoek en advies

Om te bepalen hoe te handelen na een (asbest)calamiteit, wordt er altijd een eerste risicobeoordeling gedaan.…

Lees meer

Communicatie en beleidsondersteuning

Communicatie in crisissituaties is vaak van cruciaal belang. De juiste informatie moet op het juiste tijdstip…

Lees meer

Eindcontrole na een calamiteit

Natuurlijk wilt u als opdrachtgever de absolute zekerheid dat een gebied of gebouw na een calamiteit weer…

Lees meer

Lucht- en stofmetingen gevaarlijke stoffen

We spreken van een milieucalamiteit als er gevaarlijke stoffen vrijkomen, die mogelijk een risico opleveren…

Lees meer

Gerelateerde referenties