Brandveiligheid en gevaarlijke stoffen

Brandveiligheid en gevaarlijke stoffen zijn sterk met elkaar verweven, zeker wanneer deze giftig, brandbaar, corrosief of explosiegevaarlijk zijn.