Brandbeveiligings-systemen

Bij de brandveiligheid van een gebouw spelen brandbeveiligingsinstallaties, zoals brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, een belangrijke rol.