Bouwkundige inspecties en advies

Bij aan- of verkoop van commercieel vastgoed, projecten in aanbouw of renovatieprojecten schakelen opdrachtgevers steeds vaker een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau in voor bouwkundige inspecties en advies. Ook vertrouwen zij de controle op de voortgang van hun bouwprojecten en de correcte projectuitvoering volgens de voorliggende bestekken in toenemende mate toe aan een bouwkundig ingenieursbureau. SGS Search is zo’n onafhankelijk bureau, met een breed scala aan diensten op het gebied van bouwkundige inspecties en advies.

Onze dienstverlening/wat doen wij?

Onze dienstverlening op het gebied van bouwkundige inspecties en advies omvat een groot aantal diensten, die desgewenst gecombineerd uitgevoerd kunnen worden. Denk hierbij aan:
• bouwkundige inspecties bij aan- en verkoop van bedrijfs onroerend goed en de
• inspectie van gebouwgebonden installaties
• opstellen van meerjaren onderhoudsbegrotingen en –planningen.
• uitvoeren van bouwkundige vooropnamen vóór sloop of renovatie.
• energieprestatieonderzoek en –advies om te bepalen of het project energiezuinig is.
• bouwstandopnamen en periodieke kwaliteitsinspecties om de vinger aan de pols te houden van de uitvoering en het materiaalgebruik in de bouw of renovatie.

Ervaren specialisten/Snelle, flexibele dienstverlening

Bouwkundige inspecties en advies

Als opdrachtgever kunt u rekenen op een snelle, flexibele dienstverlening van ervaren specialisten die écht werk maken van bouwkundige inspecties en advies. Bouwkundig adviesbureau SGS Search beschikt over een uitgebreid team van ingenieurs en specialisten. Zij kunnen de bouwkundige staat van belendende percelen beoordelen, bouw- en renovatiebestekken opstellen en voorliggende bestekken van architecten en aannemers toetsen.

Resultaten en rapportage

Het is vaak niet noodzakelijk alle onderdelen van een bouwkundige inspectie (opnieuw) onder de loep te nemen. De analyse van uitkomsten van eerder uitgevoerde onderzoeken geeft meestal goed inzicht in risico's. Onze heldere, inzichtelijke en overzichtelijk samengestelde rapportages over al onze activiteiten garanderen u als opdrachtgever dat u altijd kunt beschikken over alle gegevens met betrekking tot uw bouwproject. Wij bundelen alle feiten in een overzichtelijke en pragmatische eindrapportage. Het resultaat? Een naslagwerk met conclusies op hoofdlijnen, een gedetailleerde onderbouwing per vraagstuk en een helder advies.

Onze bouwkundige ingenieurs en adviseurs streven ernaar om de kosten van bouwkundige inspecties en adviezen tot een minimum te beperken. Uiteraard baseren zij zich bij inspecties en adviezen op de huidige regelgeving én hebben oog voor duurzaamheid en de veiligheid van mens en milieu. 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Uitgebreide stoffeninventarisatie

Per 1 april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit van kracht gegaan. Tijdens, bouw, sloop en renovatie wordt…

Lees meer

Globale stoffeninventarisatie

Per 1 april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit van kracht. Tijdens, bouw, sloop en renovatie wordt er vanaf…

Lees meer

Geluidsonderzoek

Feilloos de geluidsproductie meten.

Lees meer

Trillingsonderzoek

Tijdens bouw, sloop en renovatie wordt er streng gecontroleerd op overlast door trillingen. Inspecteurs…

Lees meer

Bouwstandopnamen

Bij grote nieuwbouw- en renovatieprojecten is het van groot belang de vinger nauwlettend aan de pols…

Lees meer

Contra-expertises

Twijfel is een slechte raadgever. In dat geval is het zaak om een onafhankelijke partij in te schakelen…

Lees meer

Duurzaamheidsadviezen

Duurzaam bouwen heeft de toekomst. Steeds meer opdrachtgevers vinden dat verkiezen een duurzaam of energieneutraal…

Lees meer

Bouw- en renovatiebestekken

In de aanbestedingsfase is het opstellen van bouwbestekken van vitaal belang voor de bewaking van de…

Lees meer

Bouwkundige vooropnamen

Bij sloop-, bouw- of bodemsaneringsprojecten wordt vaak een bouwkundige vooropname uitgevoerd om de situatie…

Lees meer

Opleveringsbegeleiding

Als een gebouweigenaar of huurder na de eindoplevering de sleutel van een pand krijgt, wil hij zeker…

Lees meer

Opstellen begrotingen

Gebouweigenaren, projectontwikkelaars en gemeenten die een werk willen uitvoeren, willen in eerste instantie…

Lees meer

Bouwkundige inspecties

Bij vastgoedtransacties vormen bouwkundige inspecties vaak de basis, waarop koper en verkoper – huurder…

Lees meer

Gerelateerde referenties