Bodemonderzoek

Vooraf is niet altijd duidelijk of en in welke mate de bodem verontreinigd is. Bij de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning is dit inzicht wel verplicht. Een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) geeft een eerste inzicht in de kwaliteit van de bodem, toetst deze aan geldende normen en wettelijke kaders en beschrijft de eventuele risico’s en vervolgstappen in relatie tot het huidige en/of toekomstige gebruik van de locatie.

Risico's in kaart bij aan- en verkoop 

Bodemonderzoek

Ook bij aan- en verkooptransacties biedt een verkennend bodemonderzoek inzicht. Op basis van de resultaten krijgt de potentiële koper een goed beeld van de aanwezige risico's en de beperkingen in het gebruik van de bodem voor het doel van de locatie. Uit de uitkomsten blijkt ook of nader onderzoek nodig is. Voor beide partijen waardevolle informatie.
Soms kan een historisch onderzoek ook al een goed beeld geven van de risico's.

Een nader bodemonderzoek

Soms moet er op basis van de resultaten van een verkennend onderzoek een nader bodemonderzoek worden uitgevoerd. Een nader bodemonderzoek geeft specifiek inzicht in de ernst en omvang van de eerder aangetroffen verontreinigingen. Ook kunnen we op basis van het nader bodemonderzoek een inschatting maken van de eventuele saneringskosten.

Hoe kunnen we helpen?

SGS Search voert een bodemonderzoek voor u uit en beschrijft de feiten in een overzichtelijke rapportage. Op basis daarvan adviseren we u over de risico’s en kansen voor de locatie en haar omgeving, en eventueel vervolgonderzoek of sanering. Uw vraag en de bijbehorende wet- en regelgeving vormen de basis van ons advies. Vaak is het verkennend bodemonderzoek onderdeel van een groter bodemtraject: van vooronderzoek tot de afronding van de sanering en hergebruik van de grond. Omdat SGS Search al deze kennis in huis heeft, helpen we u hier graag mee verder.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Bodemonderzoek bij werkzaamheden aan kabels en leidingen

Voordat grondverzetwerkzaamheden beginnen, moet bekend zijn wat de kwaliteit van de bodem is.

Lees meer

Asbest in grond, puin en baggerspecie

Onze bundeling van kracht tussen onderzoeksbureau en het laboratorium bespaart u veel tijd, geld en energie.

Lees meer

Gerelateerde referenties