Ruimtelijke onderbouwing en omgevingsonderzoek

Om de bestemming van een locatie te kunnen wijzigen, is in veel gevallen het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. Dit document toont aan dat het voorgenomen gebruik van de locatie past binnen het plangebied en de omgeving. Onderdeel van dit document zijn de uitkomsten van verschillende specialistische onderzoeken. SGS Search heeft alle kennis en expertise in huis om het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing en het uitvoeren van de onderliggende haalbaarheidsonderzoeken voor u te verzorgen, samen met een groep vaste partners.

Ruimtelijke onderbouwing

Welke onderzoeken kunnen we verzorgen?

Op basis van de gewenste ontwikkeling en de huidige situatie op de planlocatie èn omgeving kunnen de volgende omgevingsonderzoeken van toepassing zijn:

- Luchtonderzoek
- Watertoets
- Bodemonderzoek
- Flora- en faunaonderzoek
- Archeologisch onderzoek

Haalbaarheidsonderzoeken

Aan de hand van uw aanvragen, bekijken we welke haalbaarheidsonderzoeken nodig zijn zodat we die samen met het schrijven van de ruimtelijke onderbouwing kunnen (laten) uitvoeren.

Overzichtelijke rapportage

Kiest u ervoor om de ruimtelijke onderbouwing door ons op te laten stellen? Dan ontvangt u van ons het gewenste document, waarin alle benodigde aspecten zijn benoemd en de resultaten van de haalbaarheidsonderzoeken overzichtelijk zijn opgenomen.

Meer weten?

Heeft u een ruimtelijke onderbouwing nodig en bijbehorende onderzoeken? Neem voor meer informatie contact op via onderstaand formulier.

 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties