SGS InsectScan

Insecten zijn enorm belangrijk voor biodiversiteit. Ze houden hele ecosystemen in stand door te zorgen voor bestuiving, het opruimen van kadavers en het dienen als voedsel voor andere diersoorten. Onze unieke SGS InsectScan meet en verifieert op basis van E-DNA de insectenbiodiversiteit op bepaalde plekken.

De SGS InsectScan is een gebruiksvriendelijk en kosteneffectief instrument. De insectenbiodiversiteit is een betrouwbare indicator voor de kwaliteit van ecosystemen. Daarom hebben onze experts met de SGS InsectScan een techniek ontwikkeld om de DNA-sporen te extraheren die insecten op bloemen en bladeren hebben achtergelaten. Door monsters te nemen van bloemen of planten en deze vervolgens te analyseren, krijgt u een compleet en betrouwbaar inzicht in de biodiversiteit en de verspreiding van insectsoorten.

Meer weten over de InsectScan? Bekijk de video.

Gericht meten 

Door gebruik te maken van de InsectScan kan de impact van menselijk handelen of het beleid op de plaatselijke (insecten)biodiversiteit heel gericht gemeten worden. De scan is daarmee bij uitstek geschikt voor:
1. Gemeenten en overheden om het effect van maai- en zaaibeleid op groenstroken en parken te monitoren.
2. Organisaties zoals Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat om de biodiversiteit in specifieke gebieden te monitoren, inzicht te krijgen in natuurlijke bestuiving en het effect van maai- en zaaibeleid te monitoren.
3. De land- en tuinbouwsector om op veld- of kasniveau de impact van landbouwbeheerstrategieën, pesticiden, bio-stimulanten en ecologisch boeren te meten.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan